Mexico City rangeres høyt av CDP for sine klimaplaner og tiltak (Foto: Wikimedia Commons).

CDP (Carbon Disclosure Project) er et non-profit nettverk av byer, land, regioner og selskaper som frivillig rapporterer måledata, idéer og styringsmetoder på klima- og miljøtiltak.

Dataene blir analysert og tilrettelagt for at politikere og investorer skal kunne bruke materialet til å ta bedre beslutninger, kontrollere risiko og utnytte forretningsmulighetene som dukker opp.

Ifølge CDP er det allerede nå 100 byer rundt om i verden som nesten utelukkende driftes på fornybar energi, og som i tillegg har gjort betydelige grep på overgang til utslippsfri transport, høyere energieffektivitet og det man kaller grønn infrastruktur.

I en analyse som nylig er offentliggjort har CDP vurdert kvaliteten på rapportering, innovasjon og planlagte tiltak fra byene.

Fem byer skiller seg ekstra positivt ut:

Sydney, Australia

Byen har som målsetting å redusere CO2-utslippene med 70 % innen 2030 og bli en utslippsfri by i 2050. Målet skal blant annet nås ved at byggene i byen skal være «supereffektive» og forsynes med fornybar energi. Utviklere og innbyggerne skal i samspill med hverandre heve bærekraftstandardene, integrere fornybarsystemer og investere i grønn infrastruktur.

Mexico City, Mexico

Metropolen Mexico City har 20 millioner innbyggere, med de utfordringer det innebærer. Men byen har fått plass blant topp 5 hos CDP for å ha klart å balansere vekst med miljømessig robusthet. Regionalt samarbeid oppgis som nøkkelfaktor i miljøarbeidet i Mexico City. Kartleggingsarbeidet har ført til forståelse av byens miljøpåvirkning, og idéene som har blitt utviklet er delt med andre byer i regionen, heter det.

Paris, Frankrike

Frankrikes hovedstad er eneste europeiske by blant de fem beste i CDPs rangering i år. Byen blir berømmet for å være blant de ledende i verden i det grønne skiftet – til en bærekraftig økonomi, og for blant annet å ha lykkes med å forbedre luftkvaliteten. Byen har lagt vekt på energisparing og stimulering til lavutslipps-transport, samtidig med at livskvaliteten for innbyggerne har økt. CDP siterer lederen for energi og sirkulærøkonomi i byen, Yann Françoise: – Det er ikke bare et miljøprosjekt, det er et prosjekt for samfunnet – en ny visjon for byen Paris.

Cleveland, Ohio, USA

Byen ligger ved den store innsjøen Lake Erie, en vannkilde som byen i stor grad er avhengig av, og som trues av påvirkning fra klimaendringer, skriver CDP. Men Cleveland har klart å forbedre både vannkvaliteten og luftkvaliteten, samtidig som utslipp har blitt kuttet. Folkehelsen har også bedret seg.

Matthew Gray, en leder og talsmann for bærekraft i byen, sier at «arbeidet med klimaendringer i Ohio handler også om håndtere saker som dreier seg om sosial rettferdighet.»

Durban, Sør-Afrika

Byen tar sikte på å forsterke sin motstandskraft mot klimaendringene, men har samtidig som mål å bli den mest pulserende byen i Afrika. Målet skal nås ved hjelp av redesign og klimatilpasning. Miljøhensyn, økonomihensyn og velvære for innbyggerne, skal hensyntas i en sammenheng.

Se presentasjonsvideo fra CDP:

Progress from CDP on Vimeo.

 


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?