(Ill.foto: Helgi Halldórsson / Flickr)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Forbundet mener at en bruktbilboble er på vei, og legger skylden på et tøft bruktbilmarked der prisene er under press.

Den økende etterspørselen etter elektriske biler på grunn av statlige incentiver og stadig lavere produksjonskostnader bidrar til at markedet er i ubalanse, ifølge Norges Bilbransjeforbund, som mener at uten en økt utskiftingstakt av bilparken vil klimamålene bli vanskelige å nå.

– Norske bilforhandlere opplever et stadig tøffere bruktbilmarked, og priser som er under press. Samtidig er nybilsalget på vei nedover og ordrereservene skrumper. Årsaken er at stadig flere sitter på gjerdet i påvente av elbiler som ikke kan leveres. Vi frykter at vi er på vei inn i en bruktbilboble som blir stadig større på grunn av de kraftige offentlige incentivene for å kjøpe elektriske biler. Sprekker boblen vil bileiere og bilforhandlere tape milliarder av kroner, og nybilsalget stanse opp, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Etterlyser politiske virkemidler på bruktbilen, ikke bare den nye

Bilbransjeforbundet tror at transportsektoren vil måtte kutte mer i CO2-utslipp enn de angitte 40 % innen 2040, fordi andre sektorer ikke klarer å oppfylle målet som er nedfelt i Parisavtalen.

Personbiler i Norge oppgis til i gjennomsnitt være over ti år gamle, og vrakingsalderen er mer enn 18 år.

– Det hjelper ikke å nå Stortingets målsetning om å bare selge nullutslippsbiler i 2025 dersom nybilsalget stuper og folk blir sittende med sin gamle bil. Og det vil skje dersom folk ikke får solgt bruktbilen sin. I dag legges alle politiske virkemidler på den nye bilen, og ingenting i den brukte. Denne politikken er for snever og kan virke mot sin hensikt. Derfor vil vi diskutere temaet på Arendals-uka, sier Steinsland.

Diskusjon på Arendalsuka

Temaet skal drøftes på Arendalsuka som starter den 13. august. Norges Bilbransjeforbund, Zero, Bilimportørenes landsforening og NAF skal holde innlegg i et arrangement den 15. Deretter vil det bli en politikerdebatt der blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar.


 

- Annonse -