Erik Solheim (Foto: Wikimedia Commons / Johannes Jansson).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(Saken er oppdatert) Aftenposten skriver onsdag at Erik Solheim i løpet av sine første 22 første måneder i jobben som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) brukte 4,1 millioner kroner på 529 reisedøgn rundt om i verden.

Siden 2014 er reisebudsjettet til UNEP nesten doblet. Erik Solheim ble sjef for UNEP i 2016.

Det er FNs interne tilsynsorgan, OIOS, som har gransket reisevirksomheten til Solheim og andre ledere og ansatte ved UNEP.

I det foreløpige rapportutkastet kommer det fram at en rekke av turene til Erik Solheim ikke er belagt med tilstrekkelig dokumentasjon på at de faktisk var tjenestereiser, ifølge Aftenposten. To ganger skal Solheim ha byttet til et dyrere flyselskap enn først bestilt, noe som har gitt ekstrautgifter for FN på nesten 60.000 kroner. OIOS setter fram krav om at deler av reiseutgiftene til Solheim og to andre UNEP-ansatte må betales tilbake.

Stiller spørsmål ved tidsbruken

OIOS peker i rapportutkastet blant annet på at Solheim har tilbrakt 79 prosent av tiden sin borte fra UNEP-hovedkontoret i Nairobi i Kenya. Internrevisorene har merket seg at 90 dager har blitt tilbrakt i Oslo og Paris, hvorav 14 dager er registrert som fri- eller fereidager, mens de andre 76 dagene ikke er gjort rede for.

«Noen av turene til Oslo og Paris ble merket «bilaterale møter» til tross for at de foregikk i helgene eller i juleferien», står det å lese i internrevisjonen, ifølge Aftenposten.

En av konklusjonene til revisorene er ifølge Aftenposten at rutinene for reisevirksomhet i UNEP brytes regelmessig på en rekke punkter. Reisene er ofte dårlig planlagt og blir gjennomført uten godkjennelse fra riktig instans. Siden 2014 er reisebudsjettet nesten blitt doblet. Samtidig oppnådde organisasjonen færre av sine oppsatte mål enn tidligere, heter det.

Solheim: «Har tilbakevist mange feil»

Ifølge OIOS pågår revisjonen fortsatt, og det første utkastet er oversendt Solheim for tilsvar og eventuelle korrigeringer. En endelig rapport vil foreligge senere.

Solheim har overfor Aftenposten ikke villet kommentere utkastet utover dette:

«Vi har svart og tilbakevist mange feil i dette utkastet. På basis av vårt svar vil revisorene komme tilbake med et nytt utkast. Etter at vi har kommentert det utkastet, vil de lage sin endelige rapport».

Ifølge Aftenposten skal Solheim og andre UNEP-ledere være frustrert over det de oppfatter som tungrodd byråkrati i FN-systemet. I FNs retningslinjer står det blant annet at ansatte skal melde inn tjenestereiser 21 dager før avreise.

Fascinasjon for fly

24. august i år publiserte nettavisen flysmart24.no et lengre intervju med Erik Solheim, der han gir til kjenne sin fascinasjon for flyreiser, noe som også ser ut til å overraske  journalisten i flysmart24. Solheim uttaler seg blant annet om turisme og flyvning.

– Flytrafikken kommer til å vokse drastisk, og turismen er verdens hurtigst voksende industri. Det eneste realistiske svaret er å gjøre den mye mer miljøvennlig. Elektriske fly og biodrivstoff vil være deler av løsningen. Flyfabrikkene må fortsette å utvikle nye fly som bruker mindre drivstoff, og flyselskapene må ta slike i bruk. Dessuten kan vi kutte klimautslipp med å gjøre driften mer effektiv. Det må for eksempel bli slutt på at fly skal måtte bruke en time med kretsing over London før de kan lande på Heathrow, sier Solheim.

Miljøbevegelsens skepsis til flyreiser har Solheim liten sans for.

– Så folk skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly, spør journalisten fra flysmart24.

– Nei, det løser ingen ting. Jeg vet at mange miljøvernene tror på å gi folk dårlig samvittighet, jeg tror på inspirasjon til å gjøre tingene bedre, sier Solheim.

Gulowsen dypt skuffet

Greenpeace-leder i Norge, Truls Gulowsen, har kommentert både dette og FN-saken. Til Aftenposten sier Gulowsen om UNEP-saken:

– Dette er bare pinlig. Erik Solheim har gjort UNEP langt mer synlig, noe som er veldig bra. Noe av dette skyldes selvsagt at han har reist så mye og snakket med så mange mennesker. Men denne rapporten setter både ham og organisasjonen i et svært dårlig lys. Dette svekker troverdigheten til FNs miljøorganisasjon som helhet, sier han.

Til det svenske klimamagasinet Effekt kommenterte Gulowsen flysmart24-intervjuet slik:

– Jeg er dypt skuffet over at Solheim prøver å frikjenne flymisbruk. Selv om jeg er grunnleggende enig i at miljøkampen må vinnes med optimisme framfor skam, er uansett personlig ansvar viktig. Vi kaster ikke søppel på gata. Og vi bør ikke fly uten veldig gode grunner og et stikk av dårlig samvittighet, sier Truls Gulowsen.

Vetlesen: – Uegnet som leder

Professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen er enda krassere i sin kritikk av Erik Solheim. I avisa Klassekampen (papir) den 28. august vier Vetlesen hele sin kronikk til Solheims hyllest til flyreiser.

– Følgelig er ikke det viktigste med Solheims uttalelser om de røper at han er en dust som handler moralsk forkastelig, men at han utvetydig forteller at han er uegnet som leder. En leder i gavnet, ikke bare i navnet, er ikke en plettfri person, en som aldri gjør feil. En leder er en som krever noe, av seg selv så vel som av andre, selv om det gjør vondt og vekker motstand, fordi det problemet krever er endret adferd, endringer som bryter med etablerte vaner og personlig komfort,  tillegg til å utfordre sterke kommersielle interesser, skriver Vetlesen, blant annet.

OPPDATERING: Flere medier, deriblant VG, melder torsdag 20. september at Erik Solheim har tilbakebetalt 50.000 kroner til UNEP. Disse pengene skriver ifølge Solheim seg fra ekstrautgifter knyttet til et forlenget opphold i Oslo, da hans mor lå for døden våren 2017. 

– Jeg oppholdt meg to dager lenger enn planlagt i Oslo for å ta meg av mor. Ombookingen førte til dyrere billett. Pengene ble tilbakebetalt, sier Solheim til VG.


 

- Annonse -