Gruppe som har blitt kurset i det nye verktøyet, av Håll Sverige Rent.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

På nasjonalt nivå er det ufullstendig oversikt over forsøplingssituasjonen, og mange kommuner mangler også innsikt i forsøplingen sin.

Det skal det etterhvert bli en endring på, for Hold Norge Rent er i gang med å utvikle et nytt verktøy som skal tas i bruk for dette formålet. Kristiansand skal være først ute, og siden skal verktøyet bli tilgjengelig for alle norske kommuner. Planen er at dette skal skje innen utgangen av 2019.

Pilotprosjektet, der også Karmøy, Ålesund og Nordkapp kommune deltar, skal være ferdig i løpet av 2018. Det er Statistisk sentralbyrå og Kristiansand kommune som leder pilotprosjektet, og det har støtte fra Plastreturs miljøprosjekt.

Norge ligger etter andre land

– Mange norske kommuner har dessverre lite kunnskap om egen forsøplingssituasjon og setter inn tiltak mot forsøpling uten å kjenne kildene og årsakene til forsøplingen i egen kommune, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Ifølge Hold Norge Rent er situasjonen annerledes i Danmark og Sverige, samt en rekke andre land i Europa, enn i Norge. I disse landene benyttes skreddersydde metoder for kartlegging og overvåking av avfall på avveie, og denne kunnskapen danner grunnlaget for arbeidet mot forsøpling.

Kursing i nye metoder mot forsøpling har blitt holdt med hjelp fra Håll Sverige Rent (bildet).

Skal påvise omfang, kilder og årsaker

Metoden som innføres i Norge nå skal gi innsikt i omfanget av, samt kildene og årsakene til forsøpling. På bakgrunn denne kunnskapen skal kommunene kunne identifisere mulige løsninger og sette inn målrettede og effektive tiltak, heter det.

I Kristiansand er det glede over at kampen mot forsøpling forenkles.

– For Kristiansand kommune er arbeidet mot forsøpling viktig, og vi er svært glade for å kunne bidra til utviklingen av et verktøy som kan bistå norske kommuner i dette arbeidet, sier klima- og miljørådgiver, Solvor Stølevik.


Foto: Hold Norge Rent

- Annonse -