Hold Norge Rent: Aldri før har frivillige ryddet så mye søppel som i fjor

I 2017 slo man alle tidligere rekorder hva gjelder antall deltakere, antall ryddeaksjoner, mengde innsamlet marint avfall og antall kilometer ryddet.


Strandrydderapporten fra Hold Norge Rent viser at 48 702 frivillige nå er registrert i Ryddeportalen. Dette er en økning på 163 prosent sammenliknet med 2016. På landsbasis er det gjennomført 2 845 ryddeaksjoner, og dette er en økning på 108 prosent sammenliknet med 2016.

To faktorer spilte særlig inn for den høye aktiviteten i 2017, mener man i organisasjonen.

– Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast, er utvilsomt hovedårsaken til denne formidable økningen, men Miljødirektoratets tilskuddsordning har også bidratt til denne svært positive utviklingen, sier daglig leder for Hold Norge Rent Lise Keilty Gulbransen i en pressemelding.

Flest ryddeaksjoner i Hordaland

Det er Hordaland som kan vise til flest ryddeaksjoner og står dermed øverst på fylkeslisten for første gang. Nordland som har toppet denne listen flere år på rad, ligger i år på andreplass mens Møre og Romsdal har inntatt tredjeplassen.

Tallene fra Hold Norge Rent viser at Norges frivillige ryddere fjernet totalt 1 374 tonn marint avfall i løpet av 2017. Dette er en økning på 264 prosent sammenliknet med 2016.

Plast og sneiper topper funnlister

På toppen av funnlistene ligger uidentifiserbar plast. Ellers kommer tau, isopor, drikkeflasker og drikkebokser høyt opp på funnlisten langs kysten. Langs vassdrag og innsjøer er isopor og drikkevannemballasje høyt oppe, men aller øverst kommer sigarettsneiper. Under vann ligger drikkevareemballasje øverst på funnlisten.

– Forsøpling er dessverre også et problem i innlandet langs våre vassdrag og innsjøer, og i årene som kommer må vi trappe opp ryddingen i disse områdene, sier Gulbransen.


Foto: Bo Eide / Hold Norge Rent

- Annonse -