Leder for FNs klimapanel, Hoesung Lee (Foto: Flickr / Wikipedia / FN).

Dermed har Zero skaffet seg et svært solid og høyaktuelt toppnavn til årets konferanse. Den nye rapporten fra IPCC bar bud om at tiden er veldig knapp om man skal gjøre seg håp om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Det andre viktige budskapet fra rapporten er at det vil være betydelig forskjell i skadeomfang, ved henholdsvis 1,5 og 2 graders oppvarming.

– Vi håper Hoesung Lees tilstedeværelse på Zerokonferansen vil understreke hvorfor vi trenger et 1,5-gradersperspektiv, ikke 3-graders, både i statsbudsjettet og i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier leder i ZERO, Marius Holm.

LES OGSÅ: IPCC-rapport advarer: Bruken av olje og kull må ned veldig raskt

Ifølge den nye rapporten fra FNs klimapanel må klimagassutslippene reduseres med 40 til 50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Hoesung Lee er fra Sør-Korea og har vært leder for IPCC siden oktober 2015, da han etterfulgte indiske Rajendra K. Pachauri. Lee er 72 år gammel, og er professor i økonomi relatert til klimaendringer, energi og bærekraftig utvikling. Han startet sin yrkeskarriere som økonom i oljeselskapet ExxonMobil.

LES OGSÅ: Miljøbevegelsen vil ha krisepakke for klimaet – her er kravene


 

- Annonse -