Oppstart av graving etter forurensing på Kjeller Flyplass.

Det første hullet i miljøkartleggingen på Kjeller Flyplass er allerede gravd. I denne omgang skal det graves ca 160 hull, og hensikten er å avdekke eventuell forurensing i grunnen.

På området til Kjeller Flyplass skal én million kvadratmeter, eller 1.000 dekar, selges og utvikles til en helt ny bydel, når Forsvaret slipper taket i tomten om noen få år.

Området er delt inn i ti delområder, og i denne omgang skal tre av områdene kartlegges, opplyser Forsvarsbygg. Hullene som graves blir fra to til seks meter dype, og fra hullene tas det prøver som sendes til analyse.

Når kartleggingen er ferdig skal en tiltaksplan utarbeides, og deretter skal miljøoppryddingen starte. Forsvaret samarbeider med Skedsmo kommune om å få fram et areal som egner seg for boligformål i den nye bydelen Kjeller.

– Vi gleder oss veldig. Det er veldig nyttig informasjon som nå innhentes. Det som også er spennende, er at vi skal grave i områder hvor vi vet det kan kanskje ligge militærhistoriske verdier, som deler av gamle militærfly, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen.


Begge foto: Forsvarsbygg

- Annonse -
Vil du annonsere her?