Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: miljøgifter

Det ble funnet PAH-forbindelser (tjærestoffer), TBT (tinnorganiske forbindelser), kobber, og tungmetaller som kvikksølv og bly.
Tungmetaller som bly, kadmium og arsen i mors blod kan øke risikoen for autisme og/eller ADHD hos barnet.
Den kjemiske tilstanden på sjøbunnen rundt seks norske byer har blitt kraftig forbedret, men forbedringen gjelder ikke innholdet av miljøgifter i fisk.
Blant funnene er plastmykgjørere og tungmetaller, som kadmium. Eksempler på undersøkte produkter er klær, skotøy og teknisk utstyr.
Pengene kommer fra Miljødirektoratet. Tilsagnet på inntil 90 millioner dekker 75 prosent av Horten kommunes kostnader ved oppryddingen av sjøbunnen, og halve statens kostnader ved opprydding etter et statlig eid verft i området fra perioden etter 2. verdenskrig. – Med dette tilsagnet ligger alt til rette for at oppryddingsprosjektet kan starte...
En omfattende analyse av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder. Det melder Norsk institutt for vannforskning, Niva i dag, etter at en gruppe norske og belgiske forskere har samlet og studert data på overflatesediment i sjøbunnen i...
Det første hullet i miljøkartleggingen på Kjeller Flyplass er allerede gravd. I denne omgang skal det graves ca 160 hull, og hensikten er å avdekke eventuell forurensing i grunnen. På området til Kjeller Flyplass skal én million kvadratmeter, eller 1.000 dekar, selges og utvikles til en helt ny bydel, når...
Ordlyden i kostholdsrådet gjelder i skrivende stund, mai 2018. I tillegg sier Mattilsynet at blåskjell fra indre havn ikke bør spises av de samme gruppene, på grunn av høyt innhold av miljøgiften PCB. Mattilsynets advarsel baserer seg på tre miljøundersøkelser av indre Oslofjord, utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag...