Opo, her fotografert under flommen i oktober 2014 (Foto: Jomar Bergheim, NVE).

SKL mente at en utbygging ville gi bedre flomsikring, men både Norges vassdrags- og energidirektorat, Odda kommune og mange høringsinstanser gikk mot utbyggingen.

Dermed valgte utbyggeren å trekke søknaden.

– En stor seier for vassdragsnaturen, mener Naturvernforbundet, som har hatt saken om å hindre utbygging av Opo som en av de priorierte i år. Grunnen er at organisasjonen anså en utbygging av Opo som et forsøk på bakholdsangrep på vernede elver. Dette ville i sin tur kunne skape et press for utbygginger også i andre vernede elver rundt om i Norge, mente organisasjonen.

– Dette er en fantastisk nyhet! Vi vil takke alle de lokale kreftene i Odda og omegn som har arbeidet for å vise verneverdiene som ligger i vassdraget. Gratulerer, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mente at kraftutbygging som flomsikrende tiltak var en vikarierende argumentasjon fra utbyggeren.

– Stortingsflertallet som ga grønt lys til konsesjonsbehandling i Opo, og som ville gjøre det lettere å bygge ut vernede elver, gjorde dette på sviktende grunnlag. Dette gjør at alle vernede vassdrag i Norge er bedre sikret mot utbygging, sier Lundberg.

– Det er storsamfunnets oppgave å sikre tilstrekkelig flomvern. Dette må gjøres på annen måte enn kraftutbygging. Flomvern må ikke brukes som brekkstang for å bygge ut varig vernede elver, sier Lundberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), uttalte i august dette om SKLs utbyggingsplaner:

«Utbyggingen vil gi vesentlig kraftproduksjon og økt flomsikring for et avgrenset antall bygninger ved Sandvin. NVE har allerede sikret Opo gjennom Odda til samme nivå som NVEs øvrige sikringstiltak. For Odda by vil utbyggingen gi økt flomsikring bare ved sjeldne flommer. Etter NVEs mening vil ikke fordelene veie opp for de forventede negative effektene.»


 

- Annonse -