Stenging av kullgruver i Kina gav økt strømpris i Sør-Norge

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det hevder NVE, og forklarer det med at redusert tilgang på kull internasjonalt har hevet det generelle prisnivået på strøm i tredje kvartal i Europa og de europeiske kraftsystemene som Norge er en del av.

Kinesiske kullgruver, og nedleggelse av disse, er den største enkeltfaktoren i dette markedsspillet, ifølge NVE.

– Vi ser at kullprisen har økt med om lag 40 prosent det siste året. Kull er fortsatt en viktig energikilde i flere av de europeiske kraftsystemene vi er koblet sammen med, og økte kullpriser har ført til høyere strømpris i mange land. Dette gjør at krafteksporten vår er blitt mer verdifull, mens vi som bruker strøm, må betale mer. Prisøkningen merkes best i Sør-Norge, der utenlandskablene er koblet sammen med vårt kraftsystem, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

I Sør-Norge økte strømprisene med 22 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I Nord-Norge sank prisene med elleve prosent på grunn av kraftoverskudd og begrensninger i eksporten ut av området, mens Midt-Norge hadde om lag det samme prisbildet som i fjor, melder NVE.

Produksjonskapasitet tilsvarende en årlig produksjon på om lag 60 millioner tonn kull er lagt ned i Kina siden 2016, ifølge Reuters.


Ill.foto: Kullgruve, Kina (Wikimedia Commons)

- Annonse -