I den mest omfattende studien som er gjort på smelting av Grønlandsisen hittil, har forskerne funnet at nesten all økning i nedsmeltingen har skjedd i løpet av de siste to tiårene.

Det gir en pekepinn om at isen der i økende grad blir mer sensitiv for temperaturøkninger, tror forskerne, som har publisert sitt materiale i tidsskriftet Nature. The Guardian skriver om saken.

Issmelting fra Grønland er pr nå den største enkeltkilden til et høyere havnivå. I dag stiger det globale havnivået 4 mm årlig, og 20 % av dette stammer fra Grønland. Stigningstempoet ventes å gå dobbelt så fort innen utløpet av århundret.

Hvis all is på Grønland smelter vil havet stige med 7 meter.

– Rekker ikke å tilpasse oss

En av forfatterne av studien, Michiel van den Broeke fra universitetet i Utrecht, sier dette:

– På et eller annet tidspunkt vil havnivået stige raskere enn vi rekker å tilpasse oss, og vi må virkelig unngå den situasjonen ved å redusere utslippene. Jeg tror dette er en av mange wake-up calls som vi har hatt i de siste tiårene. Den kobler helt klart menneskeskapt global oppvarming til stigning i havnivåene.

Les hele saken på The Guardian.


 

- Annonse -