Ill.foto: Oslo (Picryl).

Klima- og miljødepartementet opplyser i dag at EU, Island og Norge på COP24 er blitt enige om neste steg for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030.

Avtalen er en forlengelse av det som allerede ligger inne i Parisavtalen for Norges del – at våre klimagassutslipp skal reduseres med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Det heter videre at Norge skal selv få bestemme innholdet i politikken som skal til for å oppfylle målene. En avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030 knytter Norge til EUs klimaregelverk som dekker alle klimagassutslipp.

– Norge avgjør selv hvor mye av forpliktelsen vi tar hjemme, og hvor mye vi vil oppfylle gjennom å kjøpe utslippsenheter av andre land i Europa. Regjeringen vil gjøre begge deler, men har samtidig en ambisjon om at mest mulig skal kuttes hjemme, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Mener Norge kjøper seg fri

Men denne klausulen blir ikke ønsket velkommen av alle.

– I går signerte Norge et opprop for landene med de høyeste ambisjonene for å oppnå klimamål. I dag signerte de en avtale om å kjøpe seg fri, sier Naturvernforbundets klimaekspert Aled Dilwyn Fisher til ABC Nyheter, som en reaksjon på avtalen.

Også SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er sterkt kritisk, ifølge ABC Nyheter.

– Vi frykter at klimasinkene i Frp kommer til å bruke avtalen med EU til å sørge for minst mulig utslippskutt i Norge. Vi overlater i stedet jobben til andre land. Det er et problem for norsk næringsliv, som risikerer å bli hengende etter, sier Haltbrekken.

Norge må levere

Avtalen med EU er forpliktende, og må godkjennes av EU-rådet, Stortinget i Norge og Alltinget på Island før den kan tre i kraft. Utslippsbudsjettene skal revideres årlig, og eventuell svikt i måloppnåelsen må følges opp av ekstra kutt det påfølgende året.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide forsvarer avtalen som er inngått, men lover for AP sin del at de skal gå inn for å ta kuttene i ikke-kvotepliktig sektor på hjemmebane.


 

- Annonse -