Moderaternas leder Ulf Kristersson (Foto: Wikimedia Commons / Frankie Fouganthin).

Budsjettet ser ut til å få et flertall i den svenske riksdagen.

De to partiene blir stemplet som «ubegripelig tonedøve» i klimapolitikken. I spissen for de to partiene står Ulf Kristersson, Moderaterna (bildet) og Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna.

– Dessverre innebærer det en reell ambisjonssenkning for miljø- og klimapolitikken, skriver Expressen i sin lederartikkel, som avluttes med:

«Det er en svart ironi at Sverige ser ut til å senke sine klimaambisjoner samme uke som verden forhandler i Katowice for å redde Parisavtalen.»

I budsjettforslaget går Moderaterna (M) og Kristdemokraterna (KD) inn for å senke dieselskatten for jord- og skogbruksnæringen, og flyskatten skal avskaffes helt. Et tidligere forslag om lavere skatt på elkjøretøy er fjernet. Expressen peker på at skatt på miljøskadelig virksomhet har dobbel effekt, dels ved at det blir dyrere med utslipp, dels ved at det gjør miljøvennlig teknologi mer konkurransedyktig.

Expressen kaller budsjetteringen på miljø- og klimapostene for «merkelig prioritering», og fester ikke tillit til forslaget til M og KD om mer penger til klimatiltak i utlandet, gjennom bistandspostene.

Isabella Lövin, talsperson for Miljöpartiet i Sverige, og visestatsminister i Löfven-regjeringen som tapte valget, er heller ikke nådig.

– Sveriges troverdighet blir direkte uthulet, skriver hun i en melding på Twitter.

Her er Naturskyddsföreningens gjennomgang av postene for klima og miljø, i det nye budsjettforslaget.


 

- Annonse -