Uppsala (Foto: Anders Sandberg / Flickr).

Det var 132 steder rundt om på kloden som konkurrerte om å bli årets globale klimasted, i WWFs rangering.

Juryen til WWF uttalte blant annet dette:

«Uppsala har ambisiøse, innovative og vitenskapelig satte mål blant annet for fornybar energi og bærekraftig mobilitet. Juryen satte spesielt pris på investeringene i transportinfrastruktur. Trass i at Uppsala er en liten by, anser juryen at den kan stå som et globalt forbilde.»

Uppsala ligger litt nord for Stockholm, og er med sine 184.000 innbyggere Sveriges fjerde største by.

Biltrafikken har økt

Nettstedet Supermiljøbloggen – og med SVT som en kilde – er ikke så imponert over resultatene Uppsala har oppnådd. Det blir vist til at av de 16 offisielle miljømålene som er satt i Sverige klarer Uppsala bare ett, og det er innen naturlig forsuring.

På flere miljøområder går utviklingen i helt feil retning, melder Supermiljøbloggen.

Uppsala når for eksempel ikke målene for «Giftfritt miljø», «Ingen overgjødsling», «Levende sjøer og vassdrag» og «Frisk luft».

På feltet «Begrenset klimapåvirkning» blir ikke målene nådd, i hovedsak på grunn av energi- og transportsektorene. Ifølge SVT og Supermiljøbloggen kjører folk i Uppsala mer bil enn tidligere. Dette gir ikke bare et dårlig klimaregnskap, men den lokale luftforurensingen øker. Det anslås at mellom 60 og 90 innbyggere i Uppsala hvert år dør for tidlig som en følge av utslipp fra trafikk.

Uppsala kommune har likevel som målsetting å være fossilfri innen 2030.

Redaktøren for Supermiljøbloggen, Anna Ljungström, mener Sveriges kommuner nedprioriterer klimaspørsmålet.

– Jeg var nylig på besøk til Borlänge. Målet var å få vite mer om kommunens og Dalarnas samfunnsplanlegging og spørsmål om framtiden. I løpet av to timer fikk vi høre om demografiproblem, forhåpninger om vekst og nye planer for byens store kjøpesenter. Et  framtidsspørsmål var derimot tydelig fraværende. Ikke en eneste gang på disse to timene ble klimaet nevnt, skriver Ljungström.


- Annonse -
Vil du annonsere her?