Økning i 2016: I Sverige dyrkes 18 prosent økologisk

Totalt økologisk dyrket areal er nå 553.100 hektar, fordelt på 431.300 hektar dyrkingsvekster og 121.800 hektar beiter, rapporterer effekt.se.

Tallene fra Jordbruksverket i Sverige viser at 2016 gav en økning i det økologiske arealet med 33.800 hektar, eller 6,5 prosent.

Dermed er den totale andelen for økolandbruket i Sverige kommet opp i 18 prosent. Målet til de svenske myndighetene er 30 prosent økologisk dyrket landbruksareal innen 2030.

I Norge hadde man tidligere et tilsvarende mål på 15 prosent økoareal innen 2020, et mål som Høyre/FrP-regjeringen har parkert. I 2015 var 4,9 prosent av jordbruksarealet i Norge økologisk dyrket.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?