Illustrasjon: Elektroforeningen/Zoaring

Betaler for fossekraft – får kullkraft

Tyske strømkunder betaler dyrt for norske opprinnelsesgarantier på strøm, slik at de med god samvittighet kan lade elbilen på tysk kullkraft. Samtidig lader hundretusenvis av norske elbileiere bilen sin med ren, fornybar, norsk vannkraft. Er det tyske eller norske strømkunder som blir lurt, spør næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie. Han mener kraftbransjen selger renheten i norsk strøm to ganger, og langer ut mot ny rapport bestilt av Olje- og Energidepartementet (OED).

– Hvordan kan vi si at norsk industriproduksjon er renere enn i andre land, når vi har solgt renheten ut av landet?

I en høringsuttalelse de har sendt til OED får både rapporten (som er utarbeidet av Oslo Economics) og selve ordningen med opprinnelsesgarantier det glatte lag fra Elektroforeningen.  Voie raser mot ordningen som han mener lurer forbrukere, og samtidig gjør norsk industri skitten.

-Hvordan kan vi si at norsk industriproduksjon er renere enn i andre land, når vi har solgt renheten ut av landet? Ordningen må endres-, krever han i foreningens pressemelding.

Per Øyvind Voie
Per Øyvind Voie (Foto: EFO)

Og det er nettopp det Olje og energidepartementet nå vurderer. Derfor har de fått konsulentselskapet Oslo Economics til å se på mulige endringer. Voie er imidlertid langt fra fornøyd med rapporten. – Den står rett og slett til stryk, er hans harde dom.

Ubalansert – overser forbrukere og klima

– Rapporten har fullstendig oversett norske forbrukere, skriver Voie, og peker på at 10 representanter fra kraftsiden er bedt om innspill, men ikke en eneste forbrukerrepresentant har blitt intervjuet, noe som gjør det åpenlyst at her veier kraftbransjens interesser tyngst. En vurdering av konsekvensene som ordningen kan få for norsk klima- og miljøpolitikk mangler også. – At rapporten heller ikke vurderer hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier i verste fall kan ødelegge troverdigheten til norsk klima- og miljøpolitikk gjør det vanskelig å ta den seriøst, hevder han.

-Dette handler rett og slett om Norges troverdighet

EFO håper nå at politikerne endrer ordningen slik at garantiene kun gjelder for kraftoverskuddet i Norge, slik at både nordmenn som kjøper ren norsk vannkraft og utlendinger som kjøper opprinnelsesgarantier være trygge på at de får det de betaler for. Voie satser nå på at Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg følger sin forgjenger Tord Lien, som uttrykte støtte til en slik endring. -Dette handler rett og slett om Norges troverdighet, avslutter han.

[Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Medlemsbedriftene leverer alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Samlet omsetning er på over 50 milliarder norske kroner og sysselsetter over 13000 årsverk.]


 

- Annonse -