Fra v.: Finn Blydt-Svendsen, CTO, Bergen Carbon Solutions, Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi, Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions og Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest.

Røykgassen fra BIRs energianlegg skal fanges opp, og deler av CO2–mengden i den skal brukes til å produsere karbon-nanofiber.

Slik ønsker selskapene å skape en ny grønn industri og medfølgende arbeidsplasser. Verdensmarkedet for karbon-nanofiber (KNF) anses for å være i sterk vekst. KNF blir fremstilt gjennom en kjemisk prosess som separerer CO2-molekylet til sine to bestanddeler, karbon og oksygen.

Fra en pressemelding går det fram at BIR, BKK og Bergen Carbon Solutions sin felles ambisjon er å få på plass en helhetlig verdikjede fra rensing av CO2 til ferdig produsert karbon-nanofiber.

– BIR ønsker å fange utslipp av CO2 fra energianlegget i Rådalen. Dette kan skje ved utvikling av ny teknologi, sier Ingrid Hitland, daglig leder ved BIR Avfallsenergi.

– For å komme i gang med slik fangst har BIR investert i det lokale gründerselskapet Bergen Carbon Solutions, som fanger og utvikler CO2 til et nytt og potensielt verdifullt produkt; karbon-nanofiber. Dette har til nå vært utvunnet fra ren CO2. Neste steg vil være å bygge et testanlegg i Rådalen for å utvinne karbon-nanofiber direkte fra røykgassen. Vi er i gang med et forprosjekt der vi kartlegger mulighetsrommet for CO2-fangst fra avfallsforbrenningsanlegget vårt.

Vil bli verdensledende

Selv kaller Bergen Carbon Solutions (BCS) sin teknologi for å framstille karbon-nanofiber for ny og banebrytende.

Jan Børge Sagmo, CEO i BCS, mener at initiativet vil være et bidrag til å løse en global miljøutfordring.

– KNF har unike egenskaper, og benyttes i dag blant annet i batterielektroder og komposittmaterialer. Markedsprisen på KNF er høy og tilgangen på produktet har frem til nå vært begrenset globalt. Materialene brukes på stadig flere områder – og ny teknologi, som vi besitter, gjør det mulig å optimalisere produksjonen, og således sikre en stabil tilførsel av KNF til markedet. Målet vårt er at Bergen Carbon Solutions innen 2022 skal være verdensledende på produksjon og leveranse av grønn karbon-nanofiber, sier Sagmo.

BKK Varme utnytter varmen fra restavfallsbrenningen i anlegget på Rådalen.

– Dette forsyner mange bygg i Bergen med grønn energi når avfall likevel skal brennes. Ved å i tillegg rense røykgassen fra BIR sitt anlegg vil vi få et enda mer bærekraftig utgangspunkt for energien som utnyttes, sier Monika Inde Zsak, daglig leder i BKK Grønn Invest, investeringsselskapet som har gått inn i eiersiden på BCS.


Begge foto: BIR Avfallsenergi.

- Annonse -