- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Næringslivsinitiativet ble startet opp i 2015, og skal koble grønn verdiskaping med effektiv klimapolitikk.

Daglig leder ansettes i et tre års engasjement, med mulighet for forlengelse. Kontorsted er hos Miljøstiftelsen Zero, og det er Zero som har rollen som arbeidsgiver.

I ledelsen for Norge 203040 i dag sitter blant annet Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor; Stein Rømmerud adm. dir. i Coca Cola European Partners Norway; Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL; Clare Rodgers, adm. dir. i Ikea Norge; Marius Holm, daglig leder i Zero; Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge; Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef i Umoe; Hanne Refsholt, konsernsjef i Tine og Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond Norge.

I tillegg til ledelsesgruppen er nettverket organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en strateggruppe.

Går inn i en ny fase

Navnet på nettverket spiller på at regjeringen i Norge i 2015 vedtok at de samlede klimagassutslippene i landet skal kuttes med 40 % innen 2030. Tjue store, norske bedrifter gikk da sammen med det formål å vise at 2030-målene er oppnåelige, «samtidig med at det skapes verdier uten nye subsidier.»

Utslippsmålet er siden – i den nye regjeringsplattfomen – justert opp til 45 % kutt.

Fra 2019 av går koalisjonen inn i en ny fase, heter det i stillingsutlysingen etter daglig leder, og: «Norges mest klimaambisiøse selskaper skal bli en tydeligere stemme for grønn konkurransekraft.»

Faktaboks Norge 203040:

Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs.


 

- Annonse -