Disse fem norske selskapene fikk A-status i CDPs klimavurdering.

Det brakte disse 5 inn på en liste med 121 andre virksomheter som rapporterte inn sitt klimaarbeid, og som fikk denne karakteren av CDP.

CDP Climate Change er en internasjonal non-profit-organisasjon som jobber med å påvirke bedrifter og myndigheter til å redusere klimagassutslipp, sikre vannressurser og beskytte skog. Bak CDP står 650 investorer, blant annet KLP, DNB, Folketrygdfondet og Nordea. Bedrifter over hele verden avgir opplysninger om sin miljøpåvirkning og får karakteren A til D, etter hvor effektivt de takler klimaendringer.

– I Rema 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. Vår holdning er at vi skal handle raskere og gjør mer enn det som forventes av oss. Vi jobber hardt for å redusere vår klimabelastning og jeg er stolt av at vi rangeres blant selskapene som er best i verden på klimaledelse, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000 i en pressemelding.

CDP rangerer årlig over 7000 selskaper på klimaledelse.

Rema 1000 har siden 2013 redusert utslippene med 38 prosent. Målet er en halvering av utslipp innen 2030. Selskapet melder at deres tiltak rent fysisk er på 33 648 tonn CO2, tilsvarende 13 459 biler på norske veier i ett år eller 6730 ganger rundt jorden med fly.

REMA 1000 rangeres i år som beste nordiske aktør i sin bransje.

Åpner egne miljøbutikker

Blant tiltakene som Rema 1000 rapporterer om er bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser i over 200 butikker og på flere distribunaler. Dette har redusert utslipp fra kjølegasser med 56 prosent siden 2013. Selskapets mål er å fase ut alle slike utslipp innen 2025. Videre er utslipp fra elektrisitet halvert som følge av bytte til LED-belysing.

Rema 1000 har siden 2016 åpnet over tretti såkalte miljøbutikker, som er utviklet i samarbeid med Snøhetta og Sintef. Ifølge Rema 1000 bruker disse butikkene opptil 50 prosent mindre energi sammenlignet med andre butikker. I 2019 er det planlagt å åpne ytterligere ni slike miljøbutikker.

Veidekke og Borregaard

Veidekke er det eneste norske entreprenørselskapet som fikk A-karakter av CDP.

– Vi er stolte over å ha fått toppkarakter for miljøarbeidet vårt. Helt siden Veidekke forpliktet seg til togradersmålet i Parisavtalen i 2015, har vi jobbet målrettet for å redusere klimaavtrykket vårt og å legge til rette for det grønne skiftet, sier bærekraftsdirektør i Veidekke Hege Schøyen Dillner.

Treforedlingsbedriften Borregaard fikk også A. Ifølge administrerende direktør i Borregaard Per A. Sørlie er bærekraft et nøkkelelement i forretningsmodellen og én av Borregaards tre kjerneverdier.

– Selskapet tilbyr grønne produkter med gode klima- og miljøregnskap som erstatter oljebaserte produkter. Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen gjennom hele konsernet og foretar betydelige investeringer på dette området. Samtidig er lønnsomhet en nødvendig forutsetning for bærekraft. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier Sørlie.


 

- Annonse -