Kunstner Lise Wulff bygger en varde av gamle kjeler og stekepanner for å sette fokus på resirkulering (Foto: Jernia).

Utspillet støttes av butikkjeden Jernia.

– Det er like stort behov for gjenvinning av jern som det er for innsamling av plast. Likevel har utfordringene knyttet til kjeler, panner og gryter gått under radaren i lang tid. Vi krever at regjeringen innfører en forskrift for gjenvinning og optimering av jern og metallprodukter på lik linje med den som eksisterer for gjenvinning av elektrisk avfall, sier Jørgen Næss Karlsen, nestleder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

Åtte prosent av fossile utslipp av klimagasser kommer fra utvinning og produksjon av stål, jern og aluminium. Dette tilsvarer de årlige totale utslippene fra et land som India. Gjenvinning av stål og aluminium kutter utslipp med omtrent 90 prosent sammenlignet med nyproduksjon, ifølge Jernia.

Kunstneren Lise Wulff har bygger et kunstverk, en installasjon formet som en varde bestående av gamle stekepanner og gryter på Jernbanetorget i Oslo i samarbeid med Oslo europeisk miljøhovedstad. Hensikten er at den kan vise vei og belyse problematikken rundt jern- og metallavfall. Kunstinstallasjonen Vardeer interaktiv og alle oppfordres til å ta med gamle panner og gryter og være med å bygge varden videre frem til og med lørdag.

– Det selges anslagsvis en halv million kjeler, gryter og panner i Norge årlig. Det gir en indikasjon på et avfallspotensial på omtrent fem hundre tonn i året. Svært mye av dette havner i restavfall, og går dermed til spille. De fleste gryter, panner og også kjøkkenkniver er laget av metaller som jern, stål og aluminium. Dette er fantastiske råvarer som kan brukes igjen og igjen. Derfor har vi laget vår egen gjenvinningsordning sier Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia, som støtter utspillet til Natur og Ungdom.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat i januar, går det frem at over halvparten av nordmenn enten ikke vet hvor de skal gjøre av utslitte gryter og panner, eller at de behandler avfallet feil. Hele femten prosent av de spurte sier de kaster dette i restavfallet, mens ytterligere femten prosent sier det blir liggende i boden eller innerst i kjøkkenskapet.

– Vi kjenner igjen disse tallene, sier Espen Karlsen. – Det er mange av våre kunder som sier de ikke vet hvor de skal gjøre av de utslitte kjelene, pannene og knivene sine. Vi som handelsbedrifter har et stort ansvar for å bidra til at det blir enklere for folk å gjøre de rette miljøvalgene.

Lise Wulff har gjort flere slike prosjekt tidligere, blant annet «Skrik fra Naturen» i forbindelse med Munch-jubileet i 2013, og «Hesje» en installasjon i Svolvær basert på innsamlet plastavfall fra strandkanten.

Natur og ungdom vil markere kravet om returordning i forbinelse med den formelle åpningen av kunstinstallasjonen Varde på Jernbanetorget i Oslo fredag klokken 08:00 i samarbeid med Jernia, Virke, Circular Norway og Oslo europeisk miljøhovedstad representert ved Ordfører i Oslo Marianne Borgen og Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Nguyen Berg. Installasjonen blir stående til lørdag kveld.


 

- Annonse -