Fullskala pilot av Woodsol-byggesystemet. Foto: SINTEF/Anne-Line Bakken.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Betong og stål har vært enerådende konstruksjonsmateraler i byggebransjen i årtier, når det gjelder høybygg. Men tre er på vei inn.

Tre som erstatter for betong kan bety store besparelser i klimagassutslipp. Sementproduksjon medfører høye CO2-utslipp, mens tre binder karbon i mange tiår, og inngår i kretsløpet.

Forklaringen til at trekonstruksjoner i liten grad til nå har blitt valgt til bygg over tre etasjer, er at løsninger i betong og stål innebærer vesentlig lavere risiko for utbygger og entreprenør, skriver Sintef.

Tilfører mer stivhet i trekonstruksjonen

Prosjektet Woodsol som ble startet opp i 2016, skal gjøre høye trehus mer aktuelle. Det ledes av NTNU og SINTEF, og er finansiert av Norges Forskningsråd og flere aktører i byggenæringen.

Planløsningene i større bygg forutsetter lengre spennvidder i dekkene enn det som er mulig å oppnå med dagens trekonstruksjoner. Dette vil forskerne gjøre noe med; og målet er å utvikle løsninger basert på momentstive rammer og stivere dekker.

Slike løsninger åpner for lengre spennvidder og dermed større arkitektonisk fleksibilitet i store bygg. Ved Woodsol-prosjektets slutt er målet å kunne bygge hus på opptil åtte etasjer med hovedbæresystem i tre. Konstruksjonene skal tilfredsstille relevante lyd- og

Mjøstårnet (Foto: Peter Fiskerstrand / Wikimedia Commons).

brannkrav, være rasjonelle å produsere og enkle og raske å montere.

Et seminar som holdes i Trondheim onsdag 13. februar vil presentere prosjektet. Her vil blant annet PhD-stipendiat Simone Conta ved NTNU fortelle om akustiske målinger, og arkitekt Morten Løvseth fra Løvseth & Partner vil holde et innlegg om hvordan man realiserer byggesystemet i praksis.

Det blir også omvisning i en fullskala pilot som er bygget på Charlottenlund videregående skole for å gjennomføre akustiske og statiske målinger.

– Seminaret vil være nyttig for arkitekter, rådgivere og entreprenører, sier forskningsleder Petra Rüther i SINTEF Byggforsk.

Høyhus i tre er det flere av allerede, rundt om i Norge. Mest kjent er trolig Mjøstårnet (bildet) ved Mjøsa, som er over 85 meter høyt og er pr nå verdens høyeste i sitt slag. Et annet kjent høyhus i tre er Valle Wood, et kontorbygg i Oslo.


 

- Annonse -