Ill.foto: Pxhere

Argumentet som økologisk jordbruk alltid har måttet kjempe mot, at det ikke klarer å produsere like store avlinger som det kunstgjødsel- og sprøytemiddelbaserte jordbruket, kommer i et nytt lys etter lanseringen av en ny studie.

For avlingsvolumene er ikke det mest avgjørende i scenariet, men en dreining over til et nytt og bærekraftig matsystem. Det er tenketanken IDDRI som har utført studien, og som er omtalt av avisen The Guardian.

IDDRI mener at økologisk jordbruk uten bruk av kjemikalier kan produsere nok næringsrik mat til Europa, samtidig med at klimagassutslippene kan reduseres. Ikke minst kan metoden bringe tilbake bedre livsbetingelser for de livsviktige insektene.

Studien lanseres i Storbritannia i et parallelløp med Stordalens Eat-Lancet program.

Kjøttproduksjonen kuttes – klimaendringene imøtegås

I scenariet som IDDRI presenterer ligger det en dreining vekk fra praksisen med kornbasert dyrefôr og kjøttproduksjon, og over til en diett med vekt på plantebasert protein og kjøtt fra husdyr som beiter gras.

I dag går mer enn halvparten av kornavlingene og oljevekstene i EU-området til dyrefôr, ifølge The Guardian. I framtidsmodellen som forskningen har tatt utgangspunkt i, kuttes kjøttproduksjonen med 40 %, og med størst reduksjon i besetningene av svin og fjærkre som spiser korn.

– Intensiv og sprøytemiddelkrevende jordbruksproduksjon er ikke den eneste farbare veien til å fø en voksende befolkning, sier leder for seksjonen for matpolitikk ved Soil Association i England, Rob Percival.

Soil Association er en økologisk organisasjon i Storbritannia, og som administrerer sertifiseringsordninger.

– Prosjektet «Ten Years for Agroecology» (TYFA) viser at agroøkologisk og organisk jordbruk kan brødfø Europa på en sunn diett, samtidig som klimaendringene imøtegås, vi faser ut pesticidene og vedlikeholder det viktige biologiske mangfoldet, sier Percival.

Begrepet agroøkologi innebærer at de økologiske prinsippene prioriteres først, og kjemikaliene sist.

Europa har et skadelig diettmønster i dag, skadelig også for miljøet

IDDRI legger til grunn at innbyggerne i Europa i dag lever med en stadig mer ubalansert og overflodspreget diett – særlig når det gjelder animalske produkter – som bidrar til overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Det pekes på at Europa i dag har et intensivt landbruk som er avhengig av syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og med dokumenterte helse- og miljøkonsekvenser. Dagens landbruksmodell er også avhengig av import av vegetabilske proteiner til dyrefôr, noe som gjør Europa til en nettoimportør av dyrkbart jordbruksland.

En diett med mindre innslag av animalske produkter vil gjøre overgangen til en agroøkologi lettere – en agroøkologi som ikke er avhengig av å opprettholde dagens avlingsnivå, men som heller kan åpne opp for nye måter å forvalte miljøet på, heter det i studien.


 

- Annonse -