Stratocumulusskyer (Foto: Pixabay).

I dag er konsentrasjonen av CO2-partikler i atmosfæren på 411 ppm (parts per million), og stigende. Hvis nivået øker til 1.200 ppm vil en varmebeskyttende skygruppe – stratocumulusskyene – kunne løse seg opp og gi kraftig global temperaturøkning.

Stratocumulus eller bukleskyer er en gruppe skyer som dannes i høyder mellom 600 og 2000 meter. Skyene er hvitaktige eller gråblå og oppstår i lag eller flak av skydotter eller valker. De er ofte flate på undersiden, men kan ha en mer ujevn overflate, og strekke seg ut over flere hundre kvadratkilometer, ifølge Wikipedia.

Forskerne som har arbeidet med emnet heter Tapio Schneider, Colleen M. Kaul og Kyle G. Pressel, og hører til ved California Institute of Technology.

I sin artikkel skriver de at stratocumulus-skyene dekker om lag 20 % av havområdene i subtropiske strøk. Der kjøler skyene ned jordoverflaten ved å hindre solens innstråling. Den dynamiske skaleringen av disse skyene er for liten til at de lar seg innarbeide i globale klimamodeller, og derfor har det hittil vært usikkerhet knyttet til hvordan stratocumulus-skyene påvirkes av drivhuseffekten, heter det i rapportens innledning.

Datasimuleringer viste 8 graders global oppvarming

I datasimuleringer som forskerne gjennomførte viste det seg at skydekkene av denne typen løste seg opp i mindre, ustabile  fragmenter dersom konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren kom opp i over 1.200 ppm. Dette utløste i sin tur økt solinnstråling og et anslag på 8 graders global oppvarming, og 10 graders oppvarming i subtropiske strøk.

Denne temperaturstigningen ville komme på toppen av den øvrige globale temperaturstigningen som er stipulert ved forskjellige CO2-scenarier.

Bukleskysystemet kan stabiliseres og tette seg igjen, men ifølge forskerne må CO2-nivået senkes betydelig under det nivået det var når skyene begynte å løse seg opp, for at det skal skje.

Selv om det kan synes lang vei mellom dagens CO2-konsentrasjon på 411 ppm opp til over 1.200 ppm, mener forskerne at et slikt nivå er mulig allerede innen et århundre.

For 500 millioner år siden var CO2-konsentrasjonen i jordatmosfæren på 4.000 ppm.


- Annonse -