Halden kommune fikk klimapris

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Innføring av en ny type elbil- og elsykkeldelingsordning, og satsing på biogass, det sikret Halden kommune årets klimapris som deles ut av det interkommunale nettverket Klima Østfold.

Prisen ble utdelt på på rådsmøtet til Klima Østfold 28. februar.

Halden kommune har inngått avtale med en leverandør om å leie 20 – 30 elektriske biler innenfor ordinær arbeidstid til ansatte. Elbilene erstatter ansattes bruk av private biler til tjenestereiser.

Midler som tidligere gikk til ansattes bilgodtgjørelse skal heretter  benyttes til å finansiere elbiltjenesten, noe kommunen også skal spare penger på. På kvelder og ettermiddager leies bilene rimelig til innbyggerne. Det er også anskaffet elektriske sykler med samme utleiemodell som tas i bruk til våren.

Prosjektet vil føre til redusert klimagassutslipp fra fossilbiler i Halden, og kommunen håper at færre trenger bil nummer to. Man ser også for seg at personer med begrensede ressurser skal få mulighet til å leie en elbil og at det blir færre biler i sentrum av byen.

Satsingen på biogass innebærer at renovasjonsbilene i Halden snart skal gå på biogass. Det betyr mindre klimagassutslipp og mindre lokal luftforurensing. Den første fyllestasjonen for biogass i Haldenområdet skal etableres på Svinesundparken og biogassen er lokalprodusert av restprodukter ved Norske Skog Saugbrugs.


 

- Annonse -