Fra Norwich canal. Foto: Pixabay.

Det illevarslende budskapet kommer fra James Bevan, direktør i det britiske miljødirektoratet.

Han er sitert i en artikkel på hjemmesidene til World Economic Forum. Uttalelsen ble gitt på en vannkonferanse i London på Verdens vanndag 22. mars.

Bevan begrunner dette med at befolkningen i England øker, at det er dårlig forvaltning av vannressursene, og at klimaendringene vil bidra i gal retning. Beregninger viser at lekkasjer i ledningsnettet sløser bort 3 milliarder liter vann daglig, noe som skal tilsvare forbruket fra 20 millioner mennesker.

– Sløsing med vann må bli sosialt uakseptabelt

Han mener England vil møte et «dødsbitt» og stå ansikt til ansikt med alvorlig vannmangel om ikke holdningene til vann endres og sløsingen stanses. Ifølge Bevan vil flere av elvene i Storbritannia være halvert i volum i 2050, noe som vil skape vannmangel i deler av landet, og særlig i det befolkningstette sørøst.

– Sløsing med vann må bli like sosialt uakseptabelt som å blåse røyk i ansiktet på et spedbarn, eller kaste plastposer i havet. Alle må ta ansvar for sitt eget vannforbruk, sier James Bevan.

Briten bruker 140 liter pr dag, nordmannen 180 liter

Ifølge WEF har 40 prosent av verdens befolkning allerede i dag knapp tilgang på vann, på grunn av klimaendringer. FN regner med at hvert fjerde menneske på jorda vil oppleve kronisk eller gjentakende vannmangel innen 2050.

I England ligger gjennomsnittsforbruket av vann på 140 liter pr dag. Dagens befolkning på 67 millioner er beregnet å stige til 75 millioner i 2050.

I Norge ligger vannforbruket pr person pr døgn på om lag 180 liter.


 

- Annonse -