Frøya, Adriann, Emily, Mia og Tony hadde laget en flott kopi av Skogly området med svingen som kommer brått på biler - som så glemmer å stoppe for de myke trafikantene.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(BILDESERIE LENGST NED I ARTIKKELEN) Finnmark er et av fylkene som deltar i Ungt Entreprenørskap (UE). Bakgrunnen for SykkelSMART er at Syklistenes Landsforening ønsker å bygge opp holdninger og kunnskap om å benytte sykkel som transportmiddel for elever og ansatte.

Gjennom et samarbeidet med Ungt Entreprenørskap ønsker Syklistenes Landsforening at andelen skoler som blir klassifisert som sykkelvennlige skoler øker.  For å bidra til dette vil Ung Entreprenørskap bruke programmet SMART hvor elevene tar i bruk kunnskap om lokalsamfunnet og bruker egen kreativitet for å bidra til positive forandringer for seg selv og andre.

SLF kaller «SMART» for entreprenørskap i praksis.

Gakori-elevene analyserte sin skolevei

Det ble tydeliggjort gjennom arbeidet til 5-klassingene ved Gakori skole i Alta i Finnmark. Elevene der har deltatt i Ungt Entreprenørskaps prosjekt SykkelSMART og resultatet ble presentert fredag 22 mars.

Oppgaven bestod i å la elevene selv analysere sin egen skolevei og finne ut om det fins punkter der som bør forbedres for å unngå ulykker eller som vil øke trivselen på turen. Elevene måtte både lage et slagord til sin utfordring, og presentere en løsning på «problemet» de hadde sett seg ut.

Elevene måtte i tillegg lage en fysisk modell som illustrerte utfordringen de hadde jobbet med.

Varaordføreren tok med seg forslagene til ordføreren

Ved prosjektdemonstrasjonen kom varaordfører Anita Haakegard Pedersen for å se på resultatene, og hun ble imponert over det flotte engasjementet og bevisstheten 5- klassingene fremviste.

Hun forklarte at hun kjente skoleveien i området godt da hun også hadde hatt sine barn gående på Gakori skole. Pedersen sa at hun kom til å ta forslagene fra elevene rett inn på ordførerens kontor og be om at dette må de se videre på sammen.

Ser verden fra et annet perspektiv

Folkehelsekoordinator ved Alta kommune, Gjermund Abrahamsen Wik, opplevde at barna hadde vist fram et perspektiv på trafikk som kanskje ikke erfares og oppleves av voksne.

– Veier befares ofte av voksne sittende i biler. Når man kobler inn brukergruppene som ser verden blant annet fra en litt annen høyde og med annen ballast får man overraskende gode momenter man kan ta med seg. Det var vår erfaring fra dagen, sa Wik.

Bildeserie fra elevarbeidene:

Nova, Andrea, Mia, Kenneth og Noel (guttene ikke til stede på bildet) hadde sett seg lei på mange skader og hull i veien for de gående og syklende. Deres fremtidsrettede løsning er en robot som får melding om hvor hullene er – som så drar ut og fyller dem. Den fylles med grus som så slippes ned i hullene når roboten er fremme.
Denne gruppa hadde laget en kjempegod kopi av området mellom Coop Extra i Gakori og Ternesvingen som går like inntil skolen, her farget som blå bygning. Sonia, Ole, Vilde, Rasmus og Lotte er lei av at foreldre feilparkerer bilene sine her – og går med unger inn til skolen. Det medfører at det blir mange biler på et lite område, som igjen blokkerer veien for dem som sykler og går. Forslaget var å skilte området med parkering forbudt. Det ble påpekt at en annen løsning kan være å innføre Hjertesone (bilfri sone) som andre skoler i Alta allerede har fått – rundt området.
Ikke alle momenter var nødvendigvis relatert til trafikk. Mellom Bjørnemyra og sykkelveien må mange barn passere leilighetsbyggene innerst i veien. Her står det ofte en hund i et for langt bånd. Hunden oppleves som skummel for Aimine, Noora, Milla, Noah og Simon. De ønsker at noen voksne skal snakke med hundeeieren så den ikke løper etter unger som vil sykle forbi på veien, evt gjerde inn hunden i en hundegård.
Snarveier er vel og bra i Alta, men ofte mangler disse lys. Det oppstår da fare for at man kan treffe ting som skjuler seg i mørket, evt andre syklister eller dyr. Løsningen er å få satt opp lyspunkt også langs disse, mente Erlend, Silja, Julia, Lea og Leander.
Flere hadde problemstilling med hull i veien oppe. Både i Hjemmeluft og langs veien generelt er det for mange hull i asfalten. Løsningen er åpenbar, mente alle – fyll hullene igjen så ingen sykler nedi og skader seg.
Hull i veien skal fylles, men ikke av syklister, sa Joakim, Håkon, Herljar, Anna og Erica.
Adferden til flere bilister ble også trukket frem. Spesielt kryssing av E6 fra både Hjemmeluftområdet og Apanes ble påpekt som skumle. Flere biler kjører veldig fort og ofte stopper de heller ikke for barn i gangfeltet, er opplevelsen til barna. Leah, Stella, Eskil, Sigrid og Lucas mente at skilt som får bilene til å kjøre saktere er et godt alternativ, enten ved redusert fartsgrense eller varsel om gangfelt. Det siste gjaldt spesielt Hjemmeluft hvor bilene ikke har god sikt rundt svingen.

Alle foto med billedtekster: Gjermund Abrahamsen Wik

- Annonse -