I vinnerarbeidet har elevene sett på hvordan både matproduksjon, avfallshåndtering og energitilførsel kan foregå i framtidens byer.

Konkurransen «Energi for framtiden» skjer i regi av organisasjonene Ungt Entreprenørskap og Enova. Kåringen av de beste arbeidene foregikk på Enovakonferansen i Trondheim denne uka, der også det avsluttende arbeidet til de tre finalistene foregikk. I tillegg til Kongsberg VGS, var Atlanten VGS fra Kristiansund og Vågsbygd VGS fra Kristiansand med i finalen.

Oppgaven i konkurransen var formulert slik: «Med bakgrunn i fem ulike trender, som blir viktige for å nå den politiske målsettingen om å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, skal elevene komme med løsninger som kan utnytte disse trendene til å kutte klimagassutslipp.»

Kortreist mat, avfall og energi

Kongsberg-elevene Vegard Kimo Gannestad, Maria Værås, Jakob Myhra, Julie Kildal Tveiten og Tom Haakon Andersen har i sitt vinnerarbeid blant annet sett på mulighetene for reduserte klimagassutslipp i en verden med økende urbanisering.

Logistikkutfordringene knyttet til dette blir foreslått løst delvis ved hjelp av hydroponifarmer, der man dyrker matplanter direkte i vann. De fem foreslo videre at avfallsforbrenning i denne urbane settingen skjer lokalt og at varmeenergien derfra varmer opp bygninger. I en stikkordbeskrivelse handler løsningen deres om kortreist mat, kortreist avfall og kortreist energi.

– Neste steg blir å ta ideen videre og se om den kan bli tatt i bruk. Det har vi veldig lyst til å finne ut, sier Tom Haakon Håkonsen Andersen, en av de fem elevene på vinnerlaget fra Kongsberg.

«En gavepakke til rastløse entreprenører»

Elevene fra Kongsberg VGS ble utropt til vinnere av administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo. Hun siterte dette fra juryens begrunnelse:

«Løsningen treffer helheten i utfordringene vi ser mot 2030, med en bærekraftig innovativ løsning som omfatter søppelhåndtering, matproduksjon og energiproduksjon. Ideen kan realiseres på nabolagsnivå og skaleres videre til større prosjekt. Ideen er en gavepakke til rastløse entreprenører som vil gå foran i det grønne skiftet.»

– Det føltes veldig godt å stå der og få vite at vi er de aller beste i landet, var Julie Kildal Tveitens kommentar.

Raske transportløsninger på andre og tredjeplass

Atlanten VGS fra Kristiansund ble belønnet med en andreplass for sitt forslag om en hyperloop-løsning, med stasjoner i alle de største byene i Norge. Hyperloopene skal være en utslippsfri og mer effektiv måte å frakte gods, råvarer og mennesker på.

På tredjeplass kom Vågsbygd VGS fra Kristiansand. Et elektrisk bånd som frakter kjøretøy over lengre distanser helt uten klimautslipp og ulykkesrisiko, var kjernen i deres løsningsforslag.

– På Enovakonferansen ser vi at det nå skjer en teknologisk innovasjon i norsk nærings- og samfunnsliv som mangler sidestykke. Det disse elevene har kommet opp med gjennom et døgn gjør meg trygg på at veien mot lavutslippssamfunnet er i de beste hender, også når neste generasjon tar over stafettpinnen, uttaler administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, i forbindelse med konkurransen «Energi for framtiden».


 

- Annonse -