Gummitre. Foto: Pxhere.

Forskere ved Ohio State University i USA hevder å ha utviklet et realistisk alternativ til petroleumsbasert matplast.

Materialet består av en plantebasert nedbrytbar plast som kalles PHBV, og som har blitt tilført vanlig trebasert gummi. I tillegg er det tilsatt organisk peroksid og et tilsetningsstoff benevnt som trimethylolpropane triacrylate (TMPTA). Detaljene oppgis i publikasjonen Polymers.

Det er nettstedet til Yale School of Forestry & Environmental Studies, YaleEnvironment360, som melder dette.

Et reelt alternativ til oljebasert plast?

Forskerne skal være optimister med tanke på at de kan ha funnet et nedbrytbart plastmateriale som kan være med å ta opp kampen mot plastproblemet i verden, og dempe avhengigheten til fossile kilder.

Utfordringen i forskningen har vært å finne et materiale som kan tilfredsstille kravene som stilles ved transport og håndtering, og som også tåler påkjenningene ved mikrobølgebehandling og nedfrysing, skriver YaleEnvironment360.

Forskerne skal ha lykkes med å utvikle plasten til å være sterk og fleksibel nok, men det jobbes fortsatt med å forbedre egenskapene. Blant annet blir det undersøkt om skinn fra tomater, eggeskall og sivgrass kan benyttes til å øke materialstyrken ytterligere.

Du kan lese mer om det nye materialet på YaleEnvironment360 og Green Matters.


 

- Annonse -