Fra klimastreiken i Norge 22. mars, her fra Stortinget.

En rekke forskere fra universiteter i mange land, deriblant Kevin Anderson fra Uppsala University i Sverige, og Michael Mann fra Penn State University i USA, har skrevet en artikkel i tidsskriftet Science 12. april, med støtte til de unge i verden som streiker for klimaet.

«Som forskere og stipendiater som nylig har initiert liknende støttebrev i våre respektive land, anmoder vi våre kollegaer på tvers av alle fagdisipliner i hele verden til å støtte de unge klimaprotesterne. Vi erklærer: Bekymringene deres er rettmessige og støttes av den best mulige forskning som finnes. De tiltakene som i dag eksisterer for å beskytte klimaet og biosfæren er dypt utilstrekkelige».

I brevet peker de på at de vitenskapsmiljøene tydelig har konkludert med at en global oppvarming på 2 grader i stedet for 1,5 grader vil i betydelig grad øke de klimarelaterte effektene, og øke faren for irreversibilitet.

«Derfor er det helt avgjørende at vi øyeblikkelig kommer i gang med en rask reduksjon i CO2-utslippene og utslipp fra andre klimagasser», skriver forskerne.

De er klare på hvem som sitter med ansvaret:

«Politikerne har det store ansvaret for å skape vilkårene for det nødvendige rammeverket på den riktige måten».

Om, og til de unge som streiker, sier forskerne:

«Vi anerkjenner og støtter kravene deres om rask og besluttsom handling. Vi ser på det som vårt sosiale, etiske og vitenskapelige ansvar å erklære på en tydelig måte: Bare hvis menneskeheten handler raskt og resolutt kan vi begrense den globale oppvarmingen, stanse den pågående masseutryddelsen av dyre- og plantearter, og bevare det naturlige grunnlaget for matforsyning og et godt liv for dagens og framtidige generasjoner. Det er dette de unge vil oppnå.

De fortjener vår respekt og fulle støtte».


Foto: Naturpress

 

- Annonse -