Fra Hestdalen utbyggingsområde i Sørmarksfjellet i Flatanger i Trøndelag: Politiet bøtelegger en person for sivil ulydighet for forsøk på å hindre hogst i fuglenes hekketid. Foto: Alette Sandvik.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Av biolog Alette Sandvik | Nå er det bekreftet at det finnes hubro i det sentrale området som skal bygges ut på Sørmarkfjellet i Flatanger.

Det ble etter sterkt påtrykk fra Naturvernforbundet og andre etterspurt flere undersøkelser nå i starten av april, for å få en siste mulighet til å ta hensyn til denne sterkt trua arten før utbygging. Allerede på første forsøk ble minst en ropende hubro registrert inn på forskernes lyttebokser.

Ting tyder på at det også er flere individer i dette store, uberørte villmarksområdet. Dette vet vi ut fra private opptak fra andre deler av fjellet. Disse er også oversendt forskerne.
Det er faktisk svært mye som tyder på at Sørmarkfjellet er et viktig kjerneområde for den

Hubro. Foto: Pixabay.

lille restpopulasjonen av hubro i Trøndelag.

Det er mange spørsmål som burde vært besvart rundt bygginga på Sørmarkfjellet. Et av de viktige er følgende: Hvor mange dager brukte utbyggeren på å kartlegge artene i dette uberørte naturområdet? Alt tyder på at dette kan besvares med 1 – en -dag på sommeren en gang rundt 2005. Likevel klarte man å skrive en fullstendig verdiløs papirutredning på flere hundre sider. Hvorfor? Hvem skulle lures?

Sørmarkfjellet er av Miljødirektoratet likevel klassifisert til det verst tenkelige utbyggingsområdet. For i en sammenstilling av planlagte utbygginger i Norge ligger dette fjellet helt på toppen av lista over vindkraftanlegg som rett og slett ikke bør bygges av hensyn til natur, miljø og trua arter. Hvorfor bygger man så her? Hvem har avgjort dette? Hvem har overkjørt Fylkesmannen og Miljødirektoratet?

Er vi klar over at disse er demokratiets viktigste organer for å ta vare på natur og miljø? Er vi klar over hva kampen vil stå om fremover? Hvem tar ansvar nå når hubroen ble registrert på overtid– flere uker etter at anleggsstarten var satt i gang?

Ikke nok med at man pulveriserer demokratiet i disse utbyggingsprosjektene, det er heller ingenting som tyder på at man nå vil stanse på grunn av trua natur. Men Trønder Energi har tross alt, i sin egen anleggsplan, skrevet at det skal tas hensyn til hubro!

Spørsmålet er derfor om 100-vis av kilo med dynamitt som skal sprenge deler av fjellet nå blir lagt til ro?

Naturvernforbundet har etterspurt biologiske undersøkelser i seks høringsuttalelser gjennom den 15 år lange konsesjonsprosessen. Det vi ser her en skam for Norge. Det er en skam for folk i byen som har blitt lurt til å tro at det som skjer på bygda er natur og miljøvennlig. Trolig er det ikke vennlig for noe annet enn noen få menneskers lommebøker.

I går så jeg selv bokfinkens reir rase ned fra trær som ble hugget og hørte en forskremt hønsehauk fra gammelskogen som nå står for tur. Det er et fantastisk villmarksområde som i løpet av de nærmeste ukene nå skal omgjøres til en slagmark for det grønne skiftet.

Hubroen kommer til å bli fortrengt fra sin siste utpost her ut mot storhavet – hvis ikke vi sammen får stanset det. Dette er ikke bare et brudd med sunn fornuft, det strider også mot naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Sist Bernkonvensjonens representanter var på besøk i forbindelse med en annen vindkraftutbygging i Norge var de sjokkert over at slike planer med så store naturverdier ikke blir avvist kontant allerede i startfasen.

Nå må folk våkne opp. Tvilere bør komme til vårskogmassakeren ved Sørmarkfjellet og lytte til at fuglekoret stilner – og selv stille seg spørsmål om hva som egentlig skjer.


Innlegget ble først publisert på artikkelforfatterens Facebook-side 24. april.

- Annonse -