Foto: Flickr / Conan.

To rettsavgjørelser fra USA har konkludert med at virkestoffet glyfosat i Monsantos sprøytegift Roundup er kreftfremkallende. Det kan bety erstatningssøksmål på flere milliarder dollar.

Monsantos nokså nybakte tyske eier Bayer har dermed fått en dårlig start.

Sist fredag holdt Bayer aksjonærmøte i Bonn, og ifølge nettstedet Politico var investorene rasende.

På det som rapporteres å ha vært et opphetet møte, og som skal ha vart i hele 13 timer, ble konsernledelsen anklaget for ikke å ha forstått at de overtok et mareritt av juridiske søksmål knyttet til glyfosat, da Monsanto ble kjøpt opp for om lag et år siden.

Et skred av erstatningssøksmål – kanskje så mange som 13.400 i tallet – kan selskapet risikere å få, ifølge Politico. Aksjekursen til Bayer har siden august i fjor falt med ca 40%. I første kvartal i 2019 gikk nettooverskuddet i konsernet ned med 36,5% sammenliknet med samme periode i fjor, og som grunn oppgis kostnader knyttet til Monsanto-kjøpet.

Konsernledelsen med CEO Werner Baumann i spissen, fikk bare tillitsvotum fra 44,48% av aksjonærene på møtet. Voteringen hadde ingen faktisk og reell betydning, men symbolikken i den var sterk ettersom 97% av aksjonærene i en tilsvarende tillitsvotering for et år siden støttet ledelsen.

Brent Wisner, en advokat som representerer noen saksøkere mot Monsanto, uttalte at det er på tide at Bayer innser at de har kjøpt Monsantos misgjerninger.

– Nå må ofrene behandles rettferdig. Det er på tide at søksmålene får sin løsning og at Bayers aksjonærer får gjenopprettet troen på bedriftslederskap, sa Wisner.

Konsernsjef Baumann og den øvrige toppledelsen i Bayer fastholder sin oppfatning om at glyfosat er harmløst når det «brukes riktig».

I EU hersker det tvil om bruken av glyfosat. Stoffet er godkjent fram til 2021, da EU-kommisjonen skal vurdere det på nytt. I mellomtiden skal matsikkerhetsmyndigheter i Frankrike, Ungarn, Nederland og Sverige bedømme sikkerheten ved bruk av stoffet i landbruket.

Les hele saken på Politico.


 

- Annonse -