Leder for PSOE, Pedro Sanchez, taler til sine tilhengere. Foto: PSOE/Instagram.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Av

Spanjolene ga sin støtte til et Green New Deal-program på søndag, etter å ha gjenvalgt pro-klima partiet PSOE, Det spanske sosialistpartiet.

PSOE, som drev valgkamp på en bred plattform for økologisk transformasjon, fikk 29% av stemmene og 123 av 350 plasser i kongressen.

Partiet må gå i koalisjon med det venstrepopulistiske Unidos Podemos (UP), som også har gått inn for en dekarbonisering av økonomien. I tillegg vil PSOE måtte søke støtte fra regionale partier, eller sentrum-høyre partiet Ciudadanos, for å kunne danne regjering.

Den politiske analytikeren Pepe Fernández-Albertos kommenterte resultatet ved å beskrive PSOE’s økte oppslutning på 6.1% som noe «ganske eksepsjonelt for et parti i regjeringsposisjon». Valgoppslutningen på 75,8% var også 9% høyere enn ved forrige valg i 2016.

Verd å merke seg er at PSOE fanget opp stemmer i kulldistrikter der partiet har kjørt hardt på å stenge ned industrien. I oktober ble regjeringen enig med fagforeningene og industrien om en overføring på 220 millioner euro til kullregioner i løpet av det neste tiåret, for understøttelse av sluttpakker og omskolering.

Lokale medier omtalte valgresultatene som «en triumf», med sosialistiske stemmetall som nærmet seg 50% i mange kullbyer.

Et valgkampløfte om «en rettferdig og bærekraftig økonomi» var spydspissen blant syv punkter i PSOEs manifest.

Manifestet gikk inn for en «Green New Deal», som blir beskrevet som «en ny sosial kontrakt, en ny pakt mellom kapital, arbeid og planeten». Det innebærer «maksimal effektivitet i bruken av naturressurser», og «utvikling av teknologier som er mindre forurensende og med mindre påvirkning på det biologiske mangfoldet, især fornybar energi og skaping av grønne arbeidsplasser i alle sektorer».

En Green New Deal er også foreslått og popularisert av Alexandria Ocasio-Cortez, kongressmedlem (D) i USA. I januar sa statsminister Pedro Sanchez (bildet) til verdens økonomiske ledere at de ikke skulle frykte en slik politikk, som innebærer en kraftig stimulans for bærekraftig infrastruktur og industri.

PSOE har foreslått å overhale den spanske forfatningen til å inkludere «hensyn til planetens tålegrenser som et vilkår for økonomisk framgang», sammen med et føre var-prinsipp og et prinsipp om «no-return»; i juridiske termer en garanti for at miljølover ikke skal lempes på dersom følgen er en lavere standard.

Før valget la PSOE fram et forslag til en av verdens mest aggressive klimalover. Loven forplikter myndighetene til kutte klimagassutslippene med 90% innen 2050, målt mot 1990-nivåene, forby fracking og avslutte subsidieringen av fossile brensler.

Etter at PSOE dannet regjering på et syltynt flertall i juni, har partiet løftet opp en tidligere mørbanket fornybarsektor ved å skrote en symbolsk skatt på solenergi og ved forpliktelser til å installere 6-7.000 MW med fornybar energi hvert år fram til 2030.

Det konservative Folkepartiet, som behandlet landets fornybarindustri stemoderlig i sine åtte år ved makten, gikk på et stort nederlag i valget. Antall seter i nasjonalforsamlingen gikk ned fra 137 til 66.


Denne artikkelen ble først publisert på Climate Home News.

- Annonse -