- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Solkraftanlegget Benban som har en samlet kapasitet på 1,6 GWh, ligger sør i landet ved Aswan, og det har kostet om lag 18 milliarder kroner å bygge anlegget.

Finansieringen har delvis skjedd gjennom Verdensbanken og International Finance Corporation.

– Reformene i Egypts energisektor har åpnet opp en større dør for investeringer fra privat sektor, sa presidenten i Verdensbanken, David Malpass, under et besøk på anlegget nylig.

Noen deler av kraftverket er allerede i drift, mens andre deler undergår testing.

I dag er kun 3% av Egypts energiforbruk dekket fra fornybare kilder, ifølge Reuters. Egypts mål for fornybar energi er en andel på 20% innen 2022 og 40% innen 2035.

Panelene fanger sol fra begge sider

Det norske selskapet Scatec Solar er med og bygger Benban solkraftverket, gjennom byggingen av seks delanlegg som skal levere 400 MWp. Partnere til Scatec Solar i Egypt-prosjektet er KLP Norfund og Africa 50.

Konsernsjef i Scatec Solar, Raymond Carlsen, sier at det er en milepæl for selskapet å koble det egyptiske solkraftverket til nettet.

– Dette er også vårt første kraftverk med tosidige solpaneler som fanger inn sola fra begge sider, slik at den samlede energigenereringen øker, sier Carlsen på selskapets hjemmesider.

Bare de seks delanleggene som Scatec Solar er med og bygger vil føre til at det spares 350.000 tonn CO2 årlig, og de vil forsyne energi til over 420.000 egyptiske husstander.

Scatec Solar deltar i konstruksjon av solkraftanlegg i en rekke andre land; Argentina, Brasil, Tsjekkia, Honduras, Jordan, Malaysia, Mozambique, Rwanda, Sør-Afrika og Ukraina.


 

- Annonse -