Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: menneskerettigheter

Drivhusene i Almería, Spania.
En uke i Spania var nok for Framtiden i våre hender (FIVH) til å finne bruddene som Bama og Coop ikke oppdaget selv.
Olaf Halvorsen Rønning og Ellen Marie Hætta Isaksen.
Statsadvokaten i Oslo tiltaler flere samiske ungdommer for å ha protestert mot statens menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken. 20 samiske ungdommer og støttespillere fra Natur og Ungdom er tiltalt, og i mars skal alle møte i Oslo tingrett. Bakgrunnen for straffesaken er deres protester i fjor vinter mot Regjeringens manglende oppfølgning av...
Aksjonen er en blanding av varslede aksjoner og sivil ulydighet.
"Reindriften opplever, til tross for de vant i Høyesterett, at avgjørelsen ikke blir fulgt opp med konkrete tiltak".
I en ny rapport som er lagt fram denne uka går Amnesty International til knallharde angrep på verdens rike land, og de som støtter opp om fossilindustrien.
FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø kommer til Norge for å undersøke hvordan vi tar vare på menneskerettighetene på miljøområdet. FNs har utarbeidet 16 prinsipper som viser hvordan menneskerettigheter og miljø henger sammen. Klima- og miljødepartementet beskriver det slik: "Menneskerettigheter og miljø henger sammen. Retten til liv og helse, mat, vann og...
Det brasilianske selskapet ekskluderes for å skade miljøet og bryte menneskerettighetene. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og fond under KLPs forvaltning utelukker Vale SA. Som følge av beslutningen har KLP solgt aksjer for 97 millioner kroner i selskapet. 233 mennesker ble drept og mer enn 37 personer er savnet etter at en demning...