Trump Tower i New York. Foto: Bin Im Garten, Wikimedia Commons.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Skyskraperen Trump Tower og sju andre bygg som eies av USAs president Donald Trump er blant de verste i New York når det gjelder utslipp, ifølge Bill de Blasio, ordføreren i byen.

Ifølge Grist, en av nettavisene som skriver om saken, kommer nesten 70 prosent av klimagassutslippene i New York fra byens bygninger.

I april ble 10 nye lover vedtatt i New York – en «lovpakke» som går under navnet Climate Mobilization Act. Disse lovene skal sørge for at byen klarer å møte kravene til reduksjon av klimagassutslipp i overenstemmelse med målene i Parisavtalen. Målet er reduksjon med 30% innen 2030.

Det er disse nye lovene som treffer Donald Trump og andre som eier store bygninger i megabyen.

Trump-organisasjonen kan få årlige bøter på over 2 millioner USD fra 2030 av, dersom ikke klimafotavtrykket i byggene reduseres tilstrekkelig. De største bygningene i New York utgjør bare 2% av den samlede bygningsmassen, men står for over halvparten av klimagassutslippene, ifølge Grist.

Kravene til de store byggene er at de må kutte utslipp med 40% innen 2040 og 80% innen 2050.

Donald Trump har bestemt at USA skal trekke seg fra Parisavtalen. Han uttalte på et tidspunkt at global oppvarming var en hoax (bløff) oppfunnet av kineserne. Senere har Trump sagt at klimaendringer skjer, men at det er uvisst om de er menneskeskapte.


 

- Annonse -