Her jubler WWF-folk etter at de har fått nyheten om at TV-aksjonen 2020 er tildelt dem. Foto: Facebook/WWF.

Det er arbeidet med å bekjempe plastforsøplingen som er kjernen i WWFs søknad, også knyttet til at Norge er en havnasjon med en av verdens lengste kystlinjer. 

Jubelen stod i taket hos WWF da nyheten ble kjent.

– Dette er en fantastisk nyhet for oss. Dette er et viktig tema som betyr mye for mange, og vi får en ekstra drahjelp gjennom TV-aksjonen. Det sier Ina Toften, markeds- og kommunikasjonssjef i WWF Verdens naturfond, i en kommentar til NRK.

– Krever global innsats

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell følger opp:

– De enorme utfordringene som plastforsøplingen forårsaker for mennesker og natur over hele verden, krever omfattende løsninger og global innsats. Med hjelp fra TV-aksjonen vil vi stå langt sterkere i kampen mot plastforsøplingen, sier Solhjell.

– Gjennom dette prosjektet, vil vi vil gjøre noe med kilden til plastforsøplingen av verdens hav. Vi vil stenge kranen! Landene vi jobber med står for en stor del av forsøplingen i havet, fordi det er manglende systemer for avfallshåndtering i mange land i Asia. Derfor ender plastsøppel opp i elver og videre ut i havet. Gjennom samarbeid med lokale myndigheter får vi nå en veldig god mulighet til å få på plass gode ordninger, og som vil løse problemet en gang for alle, fortsetter Solhjell i en post på organisasjonens Facebook-sider.

«Verdens største dugnad»

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen minner om at TV-aksjonen siden starten i 1974 blitt en viktig del av NRKs samfunnsoppdrag. Totalt er snart åtte milliarder kroner samlet inn på disse årene, og TV-aksjonen i NRKs regi anses gjerne som verdens største dugnad, ifølge NRK selv.

– Sammen med frivilligheten løfter den viktige formål til nytte for samfunnet, både i Norge og ute i verden, sier Eriksen til egne nettsider.

Om jobbingen i Asia

I søknaden fra WWF beskrives plastforsøplingen konkret i fire asiatiske land; Indonesia, Thailand, Vietnam og Filippinene. Bare fra Filippinene alene kommer det hvert år 3/4 million tonn med søppel ut til havet.

WWF forteller noe om hvordan de har tenkt å jobbe, nettopp på Filippinene:

I Manila skal videregående elever trenes opp til å bli byens egne forskere, og hjelpe til med å kartlegge avfallsdata, monitorere vannveiene og utvikle løsninger som adresserer plastforurensning.

WWF skal bidra med teknisk assistanse i arbeidet med å lage en sammenhengende, solid avfallshåndteringsplan, og de skal jobbe for å utvikle arbeidsplasser og levebrød gjennom resirkulering.

Arbeidet skal gjøres i tett samspill med myndighetene nasjonalt og lokalt, studenter, næringsliv og lokalsamfunn.

«Unik mulighet til å kvele en av klodens trusler – en gang for alle»

Avslutningsvis i søknaden nevner WWF på det sterke miljømomentet som finnes i verden akkurat nå.

«En felles aksjon om et mål som alle er enige om har et enormt potensial til å lykkes – akkurat nå. Det er en stor, positiv bevegelse på gang, som vi kan bruke og bygge videre på. Men da må vi gjøre det mens det er aktuelt. Ved å sette plastforsøpling på agendaen i TV-aksjonen 2020 får vi en unik mulighet til å kvele en av de største truslene mot kloden ved roten, en gang for alle», skriver WWF Norge.


 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?