Isbreen Sawyer i Alaska. Arktis opplever i år oppvarming man ikke tidligere har sett. Alaska og særlig Grønland, merker endringene. Foto: Ian Keating / Flickr.

Klimakrisen varmer opp Arktis i hurtig tempo, og virkningene merkes fra Alaska til Grønland.

Det nordligste punktet på planeten varmes opp raskere enn noen annen region i verden. Grunnen er albedo-effekten; ettersom isen smelter avdekker den sjø og land som i sin tur absorberer mer varme som ellers ville ha blitt reflektert tilbake av isen – i stedet gir det ny, økt oppvarming. Det er en ond sirkel av varme som endrer miljøet på nordpolen.

I Alaska har krisen i år gitt den varmeste våren noensinne i delstaten. En by, Akiak, kan komme til å bli en øy fordi elvebankene vokser og erosjon forsterkes av tinende permafrost og issmelting. Forsker Susan Natali fra det Massachusetts-baserte Woods Hole Research Center, uttalte til The Guardian at det som skjer i Akiak bare er en indikator på hva som truer Alaska gjennom klimakrisen.

– Endringene er virkelig akselererende i Alaska, sa Natali.

Tiningen vil føre til at folk mister hjemmene sine – i byer som Akiak har det allerede skjedd – og, som Natali advarte om, omfanget av problemet vil til slutt bli større enn hva de amerikanske myndighetene vil være i stand til å håndtere.

– Det er en reell utfordring fordi det ikke finnes noen presedens i USA for håndtere dette, og ikke finnes det et politisk rammeverk for det heller, sa Natali til The Guardian. – Antall mennesker som må flytte vil øke, kostnadene vil gå opp, og folks liv og kulturelle praksis vil bli påvirket.

Det som skjer i mellomtiden på Grønland er at 45 prosent av øyas massive iskappe smelter, det er mye høyere enn de 10 prosentene som er det normale på denne tiden av året. Selv om mye av smeltingen ventes å fryse igjen så snart temperaturen stabiliserer seg, gjør konstitusjonen på isen etter den tidlige tiningen at den er mer tilbøyelig til å smelte ytterligere senere på året.

Det betyr at den uforutsette junismeltingen trolig vil falle sammen med en is-albedo tilbakekoblingsmekanisme som vil gi rekordsmelting, sa nylig Grønlandsforskeren Xavier Fettweis til vitenskapshuben Earther. Fettweis jobber ved Universitetet i Liege i Belgia.

– På grunn av lavere vinteropplagring av is enn normalt er det isfrie arealet blitt eksponert svært tidlig, og slik forsterket tiningen som en følge av albedo-effekten, sa Fettweis. – Derfor er snømengdene langs vestkysten, nå – i begynnelsen av smeltesesongen – forventet å sette nye smelterekorder.

Ifølge Earther vil issmeltingen kunne føre til en gjentakelse av en tidligere skremmende situasjon i Arktis, og som ikke har vært observert på et tiår:

Det gjenstår å se om vi vil få en nedsmelting som i juli 2012 da hele overflaten på iskappen destabiliserte seg. Men uansett er det en foruroligende juni for en iskappe – som hvis den smeltet helt ned – ville heve havnivået med om lag 70 meter.

Problemet forsvinner ikke av seg selv, uttalte nylig Rich Thoman til nyhetskanalen KTUU. Thoman er spesialist ved Alaska Center for Climate Assessment and Policy.

– Vi vil helt sikkert få se at når vi kommer til utgangen av september vil det være isfritt langs hundrevis av kilometer i Alaska, sa Thoman.


Artikkelen ble først publisert på nettstedet Common Dreams, som følger Creative Commons lisens.

- Annonse -