Delegasjonen fra Nordhordland jubler i Paris onsdag. Foto: Nordhordlandbiosphere.no.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nordhordland går inn i et stort internasjonalt nettverk med nesten 700 biosfæreområder som arbeider for å bli gode eksempler på bærekraftig utvikling.

– Jeg mener biosfæreområdet vil bidra positivt til en bærekraftig utvikling i Nordhordland og ser fram til å følge med på resultatene. Nordhordland regionråd og Universitetet i Bergen har jobbet lenge med søknaden. Det er bra at de har lykkes med å få biosfæreområdet godkjent, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en melding på departementets hjemmesider.

Utnevnelsen skjedde i Paris på onsdag, hvor en delegasjon fra Nordhordland var til stede og kunne juble, med ordfører på Osterøy, Jarle Skeidsvoll, i spissen.

– Vi mente at vi hadde en svært god søknad og hadde tro på at vi skulle lykkes, men det var likevel en fantastisk opplevelse da det endelige vedtaket ble gjort kjent, sier Skeidsvoll, som også er leder for styringsgruppa for biosfæreprosjektet.

– Jeg er overbevist om at dette vil få stor betydning for hele regionen, sier han.

Sverige – som fra før har fem biosfæreområder – fikk denne gangen godkjent to nye.

Unescos «Man and the Biosphere program (MAB)»

Man and the Biosphere (MAB) er et vitenskapelig program under Unesco som skal bidra til bærekraftig utvikling og forskning som støtter utviklingen.

Universitetet i Bergen har etablert et Unesco-professorat i bærekraftig arv og miljøforvaltning for å styrke samarbeidet med Nordhordland. Biosfæreområdene samarbeider og utveksler erfaringer om bærekraftig utvikling basert på lokale ressurser og kunnskap. De 700 biosfæreområdene skal også være gode eksempler som andre kan lære av.

Lokalt initiativ

Nordhordland regionråd og Universitetet i Bergen (UiB) har samarbeidet om å etablere et biosfæreområde siden 2013, opplyser KLD. Regionrådet og de elleve kommunene står sammen bak ønsket om å bli biosfæreområde.

Hovedformål i søknaden er: «Nordhordland Biosfæreområde skal byggje på det beste frå fortida og legge til rette for ein framtidsretta samfunnsutvikling som sikrar ein berekraftig bruk av alle typar ressursar- til nytte og glede for befolkninga i dag, og for kommande generasjonar».


 

- Annonse -