Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet / Tor Bjarne Christensen.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Det er skuffende at regjeringspartiene ikke vil lukke smutthullene i avtalen med EU, som ville sørget for reelle utslippskutt i Norge, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Klimapolitikk kan ikke baseres på kreativ regnskapsføring som overfører vårt ansvar for kutt til andre land. Norge må ta vår rettferdige andel av ansvaret for den globale klimadugnaden og regjeringen må legge frem en plan for nasjonale utslippskutt så snart som mulig.

«Kan bli en sovepute»

Avtalen lar land samarbeide for å nå felles klimamål og handle med utslippsrettigheter mellom hverandre.

Naturvernforbundet påpeker i en pressemelding at flere land har blitt tildelt flere utslippsrettigheter enn de trenger, og at Norge dermed kan avtale kjøp av andre lands overskudd av utslippsrettigheter, uten at det gir nye klimatiltak.

– Som et rikt land som har økt utslipp siden 1990 tjener Norge godt på en politikk der vi får leve på andre lands utslippskutt. Selv om det er positivt at de fleste partiene vil at Norge skal bidra til å øke EUs klimamål, er vi bekymret for at denne avtalen, slik den foreligger, kan bli en sovepute for norske politikere som vil unngå vanskelige valg og omstillinger. Denne bekymringen er forsterket etter at Frp har sagt at de vil bruke muligheten til å ta mye av Norges kuttforpliktelser i andre land, til tross for lovnader fra sine regjeringspartnere i Venstre om det motsatte, sier Ask Lundberg.

– Mener det er stor usikkerhet rundt norsk klimapolitikk

I avtalen gis det mulighet for å overføre opp mot 6 millioner kvoter fra kvotepliktig til ikke-kvotepliktig sektor. Regjeringspartiene stemte ned forslaget om å la være å bruke denne muligheten og spørsmålet er fortsatt ikke avklart i regjeringen.

Sammen med andre smutthull vil denne overføringen dekke 40 prosent av det totale nasjonale kuttbehovet i ikke-kvotepliktig sektor, uten å kutte utslipp i Norge, bemerker Naturvernforbundet.

– Denne avtalen kunne vært veldig godt nytt for klimaet, men når regjeringa motsetter seg alle forsøk på å forsterke klimainnsatsen på hjemmebane, og ikke er villig til å tette smutthullene i avtalen, er det fortsatt stor usikkerhet rundt den norske klimapolitikken. Det er flere andre EU-land som har satt egne utslippsmål for 2030, og dette kunne også Norge gjort. I stedet for dette står vi her i 2019 uten å vite hvor høye utslipp det blir i Norge i 2030 og uten en plan for utslippskutt, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener det er positivt at nasjonal skogforvaltning er en del av utslippsregnskapet i avtalen med EU.

Det anerkjenner skogens og skogjordens avgjørende rolle i lagring av karbon, skriver organisasjonen.


- Annonse -