Lars Lillo Stenberg spilte og sang foran Stortinget i dagens klimaaksjon.

6. juni 2019 sa Stortinget nei til å erklære klimakrise. Hvordan vil ettertiden se på det?

Siden vedtaket i Stortinget har flere land, og i Norge flere fylkeskommuner og kommuner, deriblant Bergen, erklært klimakrise.

Det kommer nesten ukentlig nye forskningsrapporter som understøtter det store og dystre bildet gitt av FN gjennom den såkalte 1,5 graders rapporten fra oktober i fjor, og gjennom rapporten om tap av biologisk mangfold som kom i vår.

Global oppvarming, issmelting og havnivåstigning truer klodens eksistens innen en overskuelig tidshorisont, og det pågår en masseutryddelse av arter samtidig, som kan synes like truende.

Fra klimamøtet utenfor Stortinget fredag 21. juni.

1,5 graders økning kan være nådd i 2030

Allerede om vel 11 år, i 2030, vil vi få vite om Norge og verden har klart å nå de foreløpige målene for utslippskutt som skal hjelpe oss å holde oppvarmingen under 2 grader, aller helst 1,5. I 2050 – og de fleste av stortingsrepresentantene som avga stemme 6. juni 2019, lever kanskje fortsatt da – kan vi bla over til en ny side av fasiten.

Fortsetter økningen av CO2 i atmosfæren i samme tempo som idag antas nivået å være på over 500 ppm i 2050. I dag er tallet 415. Den globale temperaturøkningen vil – med den utviklingen vi ser i dag – ifølge IPCC passere 1,5 grader en gang mellom 2030 og 2052. FNs klimapanel er kjent for konservative anslag.

– Uakseptabelt at Stortinget tar ferie uten å ha erklært klimakrise

Demonstrantene fra Extinction Rebellion (XR) og Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) som var utenfor Stortinget fredag, var naturligvis klar over at kravet om erklæring av klimakrise fra storting og regjering var fånyttes. Saken har forlengst vært oppe til votering, og ferien for stortingsrepresentantene begynner i dag.

Extinction Rebellion anklager de folkevalgte for å tviholde på «business as usual», og at det er uakseptabelt at Stortinget tar tre måneder ferie uten å ha erklært klima- og økologisk krise.

De frammøtte XR-folkene på Eidsvolls plass oppsummerte noen av vårens aksjoner og gjentok tidligere appeller som er holdt.

– Styresmaktene har sviktet sin omsorgsplikt, sa talsperson Inger Østenstad. Hun opplyste at medlemstallet i XR i Norge nå er oppe i over 900 og drives gjennom flere lokale, selvstyrte grupper.

Stein Leikanger holdt appell.

Krever borgerråd

En annen talsperson for XR, Stein Leikanger, er avhopper fra næringslivet og konstaterte at hverken politikerne eller det frie markedet har levert.

– Vi utfordrer de som i over 30 år ikke har gjort noen ting som duger, selv om de har visst bedre, sa Leikanger.

Han tok til orde for dannelsen av et bredt internasjonalt organ som kan gå løs på miljøproblemene, og han kritiserte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for kommentaren hans om at et borgerråd, som XR har foreslått, skulle være udemokratisk.

– I Storbritannia ble det opprettet et slikt borgerråd i går. Vi krever også opprettelsen av et borgerråd, sa Leikanger.

To tweets fra dagens arrangement ved Stortinget:

Også Hamar har erklært klimakrise

Møtet foran Stortinget hadde flere kulturelle innslag. Lars Lillo Stenberg var en av dem som bidro – han er en av kunstnerne og kulturarbeiderne som tidligere i år skrev under på støtteopprop for Extinction Rebellion.

– Hvorfor går ikke alle voksne rundt i gatene og bare gråter og gråter, lød det i en av de to sangene hans.

– Klima skulle vært debattert på TV hver kveld, sa Lars Lillo Stenberg til jubel fra aksjonistene.

Mens arrangementet pågikk kom meldingen om at enda en by i Norge, Hamar, har erklært klimakrise.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?