VIL HALVERE UTSLIPP: Samferdselsminister Jon Georg Dale (til høyre) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen presenterte to nye handlingsplaner på Shell-stasjonen på Mortensrud. Foto: Samferdselsdepartementet / Kjell Brataas
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og nullutslipp innen 2050.

– En forutsetning for nye energikilder i transportsektoren er å legge til rette for at disse kan tas i bruk i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Regjeringen legger nå frem en handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren, og en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk.

– Vårt mål er fortsatt å ta i bruk nye energikilder for mindre utslipp i transportsektoren, sier Dale, som også peker på at regjeringen har ambisjoner for klimagassreduksjoner ved lav- og nullutslippsteknologi i ferjer.

Handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff inneholder 13 punkter, som blant annet skal bidra til etablering av enda bedre infrastruktur for alternative energikilder for transportsektoren i hele Norge.

LES OGSÅ: Elvestuen om Norges CO2-utslipp: — Alt må vekk. Naturvernforbundet ber Stortinget støtte opp

Halvering innen 2030, null utslipp innen 2050

Ola Elvestuen gikk forrige uke ut med et offensivt utspill om at Norge må være utslippsfritt innen år 2050. Transportsektoren skal halvere innen 2030, sier klimaministeren denne uka:

– Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det betyr at diesel og bensin skal erstattes av batterier, hydrogen og biogass i alt fra personbiler til busser og lastebiler. For å lykkes trengs tydelige krav, og ikke minst infrastruktur for lading og fylling av det nye, grønne drivstoffet.

– Stadig flere har muligheten til å velge framtidsrettede transportløsninger, takket være den raske utviklingen i teknologi og lønnsomhet. Handlingsplanene viser hvordan staten legger til rette for at vi skal nå klimamålene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen vil fortsette dagens praksis med støtte via Enova for utvikling av infrastruktur for alternative drivstoff.

– Vi ønsker at etableringen av infrastrukturen så tidlig som mulig skal være markedsdrevet, og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. At det nå etableres hurtigladestasjoner i Norge uten statlig støtte, er derfor svært gledelig, sier Dale.

– Det er naturlig at kollektivtrafikken videre satser på nye energiformer, og denne planen er et godt redskap på veien mot å nå våre mål, sier Dale.

- Annonse -