Bildet er fra en av skolestreikene for klima i 2019. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nesten 70 organisasjoner samler seg fredag 30. august i Oslo og flere andre byer i Norge for blant annet å markere at årets kommunevalg bør være et klimavalg.

Det skal ikke minst markeres støtte til den store skolestreiken (her er liste over hvor i landet det holdes streiker) som skjer samme dag, og det oppfordres til delta i Klimabrølet. Klimabrølet er forklart som «en partipolitisk uavhengig markering for hele familien og alle som vil sette klima på dagsorden i valget, og som krever politikk som begrenser global oppheting til 1,5 grader i tråd med Parisavtalen».

Klimavalgalliansen er paraplynettverket som samler de deltakende organisasjonene. Her er de fleste miljøorganisasjonene med, Den norske kirke, fagforeninger som Fagforbundet, NTL og LO i Oslo, og bondeorganisasjoner som Norges Bondelag og  Norges Bonde- og småbrukarlag.

Ber politikerne om å vise mot

– Klimabrølet og klimastreikene engasjerer mange mennesker som aldri har vært med på en demonstrasjon før. Markeringene kommer til å skape liv i byene, men de har også et alvorlig budskap – alle partier og politikere som stiller til valg må prioritere klimahandling nå som kutter utslipp raskt og dypt, og bevarer naturen, sier biskop Kari Veiteberg fra Den norske kirke.

Klimakrisen er urettferdig og allerede i gang, slår Mette Nord, leder i Fagforbundet fast.

– Men siden Norge først vedtok klimamål i 1990 har våre utslipp økt. Klimabrølet og klimastreikene er Norges største klimamobilisering og gir klar beskjed til de som stiller til valg eller allerede er folkevalgt – vis mot og sats på politikken som må til for en grønn, rettferdig omstilling i Norge. Dere har folket bak dere, sier hun.

Bøndene ber om tiltak

– Bøndene i Norge har kjent klimakrisen på kroppen. I år inngikk bondeorganisasjoner en klimaavtale med regjeringen. Nå må det følges opp med tiltak. Klimabrølet og klimastreikene er en gedigen mulighet for det norske folk til å legge press på politikere slik at vi får en politikk som er god for bønder, folket og miljøet, sier Kjersti Hoff, leder i Norges Bonde- og småbrukarlag.

Miljølederne Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet), Frode Pleym (leder, Greenpeace Norge) og Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender) står i fellesskap bak denne uttalelsen:

«Nye krefter, både unge og voksne, krever klimahandling. Det er avgjørende at Norge faktisk begynner å kutte utslipp gjennom tiltak i alle sektorer. Den virkelige krisen er klimakrisen, ikke «bompengekrisen». Klimabrølet og klimastreikene viser at klimabevegelsen er Norges største og viktigste folkelige mobilisering i dag».


- Annonse -