Foto: Flickr / Avinor / Naturpress.

Vindmøller og solceller skal erstatte noe av energiforbruket Avinor i dag får fra kullkraft på Svalbard.

Lufthavna har kommet langt i arbeidet med å nå målet, melder selskapet.

– Var mye skepsis

Planleggingen begynte i 2018, for etablering av vindkraft både på flyplassen og på flynavigasjonsanlegget på Torfjellet. Fra før har flyplassen etablert et solcelleanlegg som har produsert tilsammen 120 000 kWt.

– Prosjektet med utbygging av solceller kom i gang i 2016, og det er initiert av Avinor Svalbard lufthavn. Det var mye skepsis både lokalt på Svalbard, og delvis også blant leverandører, men vi har nå bevist at det kan produseres solcellekraft også på Svalbard, sier lufthavnsjef Carl Einar Ianssen.

– I sommer kom vindmøllen på Torfjellet på plass, og vi fikk også godkjent søknad for etablering av vindmølle på flyplassen. De møllene som nå monteres kan ikke sammenlignes med de som monteres på fastlandet, hverken i størrelse eller i kapasitet, men de er såpass store at de representerer en god test for bruk av vindmøller på Svalbard, forklarer Ianssen.

Nullutslippsambisjon for hele Avinor

Konsernsjef i Avinor og styreformann for Svalbard lufthavn AS, Dag Falk-Petersen, sier at for Avinors egen drift er ambisjonen nullutslipp innen 2030.

– Svalbard lufthavn blir spesielt synlig i Avinors klimaregnskap i og med at både fjernvarme og elektrisitet kommer fra kullkraftverk, det er derfor viktig å iverksette tiltak som reduserer dette. Jeg er imponert over arbeidet som gjøres med dette lokalt, sier Falk-Petersen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?