Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Stortinget / Flickr.

Det ekstraordinære klimatoppmøtet som generalsekretær i FN, Antonio Guterres, har innkalt til, starter i dag. Fra Norge kommer krav om høyere kuttambisjoner og at kutt skal tas innenlands, ikke gjennom kvotekjøp. 

Naturvernforbundet og Regnskogfondet har i et felles brev tallfestet det de mener Norge bør yte. Norge må øke sitt klimamål til minst 53 prosent utslippskutt innen 2030, heter det i kravbrevet.

I dag er den offisielle målsettingen 40 % kutt.

De to organisasjonene peker også på at rike land er er langt unna målet om å mobilisere 100 milliarder dollar til klimafinansiering innen 2020. Statsminister Erna Solberg bør love å doble finansiering til Det grønne Klimafondet på nytt i New York, fra 800 til 1.600 millioner kroner når fondet påfylles i høst, krever Naturvernforbundet og Regnskogfondet.

De to organisasjonene deltar også i et felles opprop som lederne for 17 norske NGO´er har skrevet.

«På tide å bli klimaleder, ikke klimasinke»

Der gjentas kravene, og i tillegg skriver de 17 under på blant annet dette:

«I New York forventer Guterres at du, Erna, viser at Norge er klar for å ta ansvar for vår del av klimakuttene og klimafinansieringen som trengs for å nå målene verden har satt seg. Ifølge beregninger fra Stockholm Environment Institute betyr det minst 53 prosent kutt hjemme innen 2030 i forhold til 1990.

FNs generalsekretær, EU-parlamentet og progressive EU-land fremmer et mål på minst 55 prosent, og Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia har allerede vedtatt mer ambisiøse mål.

Norges mål er i dag å kutte utslippene med bare 40 prosent innen 2030. I Granavolderklæringen er regjeringen enig om at Norge skal vedta et mål på 55 prosent, dersom EU gjør det. Men Norge må ikke sitte på gjerdet i klimakampen. Nå er det på tide å gå fra klimasinkenes til klimaledernes side.»

Erna Solberg skal holde et 15 minutters innlegg i dag klokka 1745, norsk tid.

Vil ha nye prinsipper inn i artikkel 6 i Parisavtalen

Som et etterslep fra klimaforhandlingene i Katowice (COP24), gjenstår det å få på plass et nytt regelverk for Parisavtalens artikkel 6 om markedsmekanismer og samarbeid for å oppnå klimamål. 

Det er ventet at saken kommer opp igjen på klimatoppmøtet i Chile senere i år.

Naturvernforbundet og Regskogfondet tar til orde for at det skal inkluderes noen nye prinsipper i et slikt regelverk.

Dette innbefatter at utslippsreduksjoner bare skal telles i ett land, eksisterende prosjekter under Kyoto-protokollen må revurderes mot strenge kvalitetskriterier før de kan overføres til Parisavtalen, det skal bli bedre beskyttelse for menneskerettigheter og miljø, og bruk av samarbeid eller markedsmekanismer bør komme i tillegg til ambisiøse hjemlige utslippskutt, anfører de to organisasjonene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?