Dette er to ullgriser på Pavestad gård. Foto: Dyrevernalliansen.
- Annonse -

Fire leverandører innen griseproduksjon har blitt godkjent etter kriteriene for Dyrevernmerket, Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd.

For å få godkjent Dyrevernmerket må produsentene oppfylle strenge krav til dyrevelferden som kontrolleres av en uavhengig inspektør. Dyrevernmerket krever blant annet at grisene får mer plass og minst to typer rotemateriale som de kan spise, leke med og ødelegge. De skal også ha tilgang til uteområder.

Økt bevissthet

Dyrevernmerket er heleid av den ideelle organisasjonen Dyrevernalliansen. Kommunikasjonsleder Live Kleveland sier at økt bevissthet er noe av hensikten med merkeordningen, og at Dyrevernmerket kommer både dyr, bønder og forbrukere til gode.

– Ved å vise frem alternative driftsmåter synliggjør vi at det er mulig å produsere mat med bedre dyrevelferd. Frem til nå har det ikke vært mulig for forbrukere å vite hvordan grisen egentlig har hatt det, sier Kleveland.

De fire som til nå er merket er Grøstadgris, Heinrich Jung, Kolonihagen og Norsk Ullgris.

Kriteriene for merket er utarbeidet av Dyrevernalliansens fagmedarbeidere; veterinærer, biologer og sivilagronomer, med innspill fra bønder og forskere på dyrevelferd.
Inspektører fra et uavhengig sertifiseringsselskap sjekker at kravene blir oppfylt.
Dyrevernmerket har kriterier for kylling, storfe og verpehøns, i tillegg til gris som nå lanseres.

– At dyr behandles med respekt er grunnlaget for mitt dyrehold

Petter Simonsen, eier og styreleder i Norsk Ullgris, gleder seg til å delta i Dyrevernmerket.

– Når dyrets grunnleggende behov undertrykkes for å produsere kjøtt, er det verken forsvarlig eller bærekraftig. Dyrevernmerket er et meget solid faglig regelverk som løfter fokuset på dyrevelferd på gris ytterligere frem, sier Simonsen.

Norsk Ullgris har griser utendørs på friland, og består av tre besetninger som alle har den spesielle rasen Mangalitsa. Produktene selges direkte fra gården, til hoteller og restauranter og på lokal Reko-ring.

Heinrich Jung, som både leverer til Kolonihagen og har sin egen merkevare, har frilandsgriser som får gå fritt på store beitearealer. Jung vil at dyr skal kunne leve i sitt eget tempo i sine naturlige omgivelser.

– At dyr behandles med respekt har alltid vært viktig for meg, og er grunnlaget for mitt dyrehold, uansett om det er produksjonsdyr, eller hester og katter. Å få dette sertifisert fra uavhengig hold betyr mye for meg, sier Jung.

Kolonihagen har noen griser på friland, og andre griser i fjøs med tilgang til uteområder. Kolonihagen øko-gris har tre gårder, og selges hos Rema 1000.

Grøstadgris er Norges største produsent av økologisk frilandsgris. Grøstadgris består av fire forskjellige gårder, og leverer til NorgesGruppens butikker.


 

- Annonse -