Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: gris

Fire leverandører innen griseproduksjon har blitt godkjent etter kriteriene for Dyrevernmerket, Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd. For å få godkjent Dyrevernmerket må produsentene oppfylle strenge krav til dyrevelferden som kontrolleres av en uavhengig inspektør. Dyrevernmerket krever blant annet at grisene får mer plass og minst to typer rotemateriale som...