Faksimile fra rapportens forside.
- Annonse -

I en ny rapport som Naturvernforbundet står bak går det fram at det er oppnåelig å gjøre Norge til et fullstendig fossilfritt land innen 2040.

Rapporten ble lagt fram torsdag. Å få Norge fossilfritt på 20 år fra nå av går ikke av seg selv. Skal målet nås innen 2040 kreves det et taktskifte i norsk klimapolitikk, slår Naturvernforbundet fast.

Men Naturvernforbundets rapport konkluderer blant annet med at vi kan nå målet uten en storstilt utbygging av fornybar energi, noe som burde være godt nytt for alle som i dag kjemper mot utbygging av landbasert vindkraft. En utbygging som de samme gruppene mener vil bli til stor skade for norsk natur.

Utnytte konfliktfri kraft – den man slipper å bruke

Forutsetningen for at man ikke behøver en storstilt satsing på mer fornybar kraft, er en massiv satsing på energieffektivisering, nedgang i energibruken i transportsektoren og en styrt avvikling av petroleumsektoren, skriver Naturvernforbundet i en oppsummering på sine nettsider.

Energieffektivisering er utnytting av konfliktfri kraft, understrekes det, en kraftinnsparing som blant annet kan hentes ut fra transport- og industrisektoren. Men selv om Stortinget har vedtatt målet om 10 Twh energieffektivisering i bygg innen 2030, er virkemidlene fraværende, ifølge rapporten.

I transportsektoren vil man ikke komme utenom en kraftig reduksjon i trafikken, er budskapet. Å gå over til utslippsfrie kjøretøy alene, vil ikke være nok. Videre vil gods måtte flyttes over fra vei til bane og sjø. Her påpekes det at dagens politikk favoriserer store vogntog på vei, og «da er vi ikke i nærheten av å nå målene», heter det.

«Petroleumsvirksomheten må avvikles»

Det klart mest omstridte virkemiddelet som foreskrives i rapporten er utvilsomt utfasing av olje- og gassnæringen, selv om dette nå stadig oftere trekkes fram i samfunnsdebatten. Men til nå har dette blitt møtt av hoderysting fra et politisk flertall.

Naturvernforbundet skriver at avvikling av olje- og gassvirksomheten i Norge innen 2040 er viktig for å redusere bruken av fossil energi, ettersom plattformene drives med fossil energi, men også for å redusere utslippene fra fossil energi globalt.

Her vises det til tidligere rapporter som har vist at man vil oppnå en global reduksjon i klimagassutslippene ved å la norsk olje bli liggende. At det i den senere tid har blitt gitt rekordmange letelisenser til oljeselskapene, er stikk i strid med både klimamål og miljøfaglige råd, bemerker forbundet. Rapportens konklusjon: Olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

Vekst eller miljø – en enorm forskjell i kraftbehov

Rapporten analyserer to ulike scenarier; miljøscenariet og vekstscenariet, men med samme sluttmål; like stor reduksjon i fossil energibruk. Miljøscenariet vektlegger energieffektivisering, men dersom man følger vekstsporet vil det økte energibehovet summere seg opp i enorme 76 Twh, eller – som rapporten illustrerer det med: 115 Alta-kraftverk eller 8.880 vindturbiner av Fosen-typen.

Last ned rapporten her

Les Naturvernforbundets gjennomgang her


 

- Annonse -