Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig med da Svein Stubberud i Vestby kjørte et lass med mathvete til kornmottaket på Kambo i Moss. Dette ene lasset gir korn til 30.000 brød. Foto: Landbruks- og matdepartementet. Foto: LMD.

Vi er vant med å høre om Norges svake selvforsyningsgrad i matsektoren, men alt var ikke bedre før.

I dag rapporterer Landbruks- og matdepartementet at ca 65 % av matkornet vårt for 2019 er dyrket innenlands. Departementet kaller det for «Det norske hvete-eventyret». Årets avling står også i kontrast til tørkeåret 2018, da bare 40 % av matkornet var hjemmedyrket.

Under optimale forhold kan Norge nå klare å dyrke 70 % av matkornet. Det som står i veien for høye norske avlinger er regn og vått klima. Fuktighet gir svekket glutenkvalitet, og hvetesortene når ikke sitt fulle potensiale, ifølge departementet, som forklarer at lave temperaturer ikke har så mye å si som man tidligere har antatt.

Bollestad: – Gledelig å være mer selvforsynt

Ifølge Landbruks- og matdepartementet importerte Norge absolutt alt matkornet vi brukte for 50 år siden, og forklarer at utviklingen fram til i dag skyldes langsiktig og systematisk forskning. Men fuktigere klima er en utfordring for norsk matkornproduksjon, og med varslede klimaendringer vil dette neppe bli et mindre problem framover.

– I år har kornavlingene i Norge jevnt over vært gode. Det betyr at en større del av maten både til folk og dyr er produsert i Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Norge ligger i grenseland for hva det er mulig å dyrke av mange plantevekster. I år ligger det an til at så mye som to tredjedeler av brødmjølet vår vil være norskprodusert. Det er gledelig når vi kan være mer selvforsynt med mange sentrale matvarer, og samtidig bidra med vårt i global matproduksjon, sier Bollestad.

Nye hvetesorter bidrar til økte avlingsmengder. Det samme gjør bedre dyrkingsteknikk hos bonden, forsking på bakeevne samt flinke bakere(!), melder departementet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?