Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: selvforsyning

Påstand: Vår selvforsyningsgrad er i dag så vidt over 30 prosent.
Vi er vant med å høre om Norges svake selvforsyningsgrad i matsektoren, men alt var ikke bedre før. I dag rapporterer Landbruks- og matdepartementet at ca 65 % av matkornet vårt for 2019 er dyrket innenlands. Departementet kaller det for "Det norske hvete-eventyret". Årets avling står også i kontrast til...