Seniorrådgiver Inga Fritzen Buan, WWF Verdens naturfond Norge. Foto: Naoyuki Yamagishi / WWF-Japan.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Avslutningen på COP25 i Madrid trekker ut, og går på overtid i helgen. Det er frustrasjon over mangel på resultater.

Ifølge Sveriges klima- og miljøminister Isabella Lövin har mange land blitt mistenksomme til om USA (som har trukket seg ut av Parisavtalen, men formelt ennå er medlem og har hatt representanter til stede) kommer til å bidra økonomisk og kutte i sine utslipp.

– Da vi vedtok Parisavtalen var det en eufori i rommet, og man følte at nå skal vi gjøre dette sammen. Nå er det preget av mistenksomhet landene imellom, sier Lövin til VG.

Lövin mener dette utnyttes av land som vil beholde fossile brensler, og ikke har høye klimamål, men heller ønsker å beskytte egen økonomi.


OPPDATERING KL. 22.24, fredag: Konferansen skal holde en statusoppdatering kl 00.30 natt til lørdag. Det innebærer at forhandlingene ikke er avsluttet, men fortsetter.


USA, Kina og Australia vil ikke forplikte seg til mer kutt

Forhandlingene har vært teknisk og politisk vanskelige, ifølge Inga Fritzen Buan fra WWF Verdens naturfond Norge. Hun har vært en del av WWFs internasjonale delegasjon under konferansen, og har vært med fra dag 1. Hun er skuffet over lederne fra enkelte land som har store utslipp.

– Mens ungdom, urfolk, vitenskapsfolk, hele resten av sivilsamfunnet, og store deler av næringslivet krever høyere ambisjoner og lavere utslipp, har dette toppmøtet dessverre vist oss en nær fullstendig mangel på politisk vilje fra de vi trenger det mest fra; lederne i land med store utslipp, sier Buan.

Hun mener at verdens ledere på COP25 burde ha gitt signal om at de tar klimakrisa på alvor, og vil kutte sine klimagassutslipp i tråd med de vitenskapelige anbefalingene fra FNs klimapanel.

Mens hele EU, minus Polen, torsdag ble enige om at Europa skal være klimanøytralt innen 2050, vil på den annen side land som USA, Kina og Australia ikke signere en avtale som forplikter dem til større utslippskutt.

– Fundamental mangel på forståelse

På den positive siden fra COP25 trekker Inga Fritzen Buan fram Danmarks ambisiøse nye klimalov, og en stadig større erkjennelse av behovet for å fase ut kull, olje og gass.  

– Beskjeden fra FNs klimapanel IPCCs rapport om global oppvarming ved 1,5°C er svært tydelig: Verdens utslipp må halveres innen 2030. Vi vet også at vi har alt å vinne på å komme i gang så raskt som mulig, også økonomisk. Forhandlingene i Madrid reflekterer ikke dette alvoret. I år som i fjor har land som Saudi Arabia og USA, som kjemper mot den globale klimadugnaden, lykkes i å stoppe vedtak som er i tråd med verdens behov og vitenskapens anbefalinger.

Hun mener det viser en fundamental mange på forståelse for at klimaendringer er ei krise mange land allerede står i, når noen land knapt viser vilje til å heve ambisjonene og kutte utslipp.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har en stor oppgave med seg når han nå reiser hjem. Han må sørge for at Norge bidrar til et kappløp mot toppen ved å sette seg mål om å halvere utslippene sine de neste ti årene, og at han og regjeringen finner fram tiltakene som vil tar oss dit, sier Inga Fritzen Buan.

Uavklart – det beste som kan sies

Ola Elvestuen leder forhandlingene av «Tap og skade» under COP25. I skrivende stund (fredag kveld) er status at land som opplever uunngåelige klimakonsekvenser, ikke er sikret noen form for finansiering, kun at andre kanaler som FNs klimafond kan oppfordres til å betale for tap og skade.

På kvotehandel er mye uavklart, ifølge Naturvernforbundet. Sjansen er til stede for at land kan få overføre gamle kvoter fra Kyoto-protokollen, noe som i så fall innebærer at de kan dekke noen av utslippskvotene de har lovet, uten å faktisk kutte.

Parisavtalens intensjoner om at landene skal gradvis forsterke sine utslippskutt, ser ut til å forvitre. Med Naturvernforbundet som kilde er det på COP25 svake ambisjoner i nasjonale planer, lite forpliktende språk og manglende forholdstaking til vitenskapen.

Det er ventet at COP25 vil strekke seg ut over både lørdag og søndag.


- Annonse -